nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.05.2020 Nu ook captatieverbod in West-Vlaams IJzerbekken

Vier dagen nadat een eerste captatieverbod werd afgekondigd in de provincie West-Vlaanderen voor een zestal gevoelige waterlopen in de Westhoek, heeft de gouverneur dat oppompverbod nu ook uitgebreid naar het IJzerbekken. Uit de onbevaarbare waterlopen van de IJzer mag ook niet langer water gecapteerd worden. Ook in de rest van Vlaanderen zijn al – uitzonderlijk vroeg dit jaar – droogtemaatregelen afgekondigd.

Het waterpeil van de IJzer is tijdens het Hemelvaartweekend gedaald met meer dan 10 centimeter. "We hadden een grens van 2,90 meter vooropgesteld en ondertussen is het waterpeil daaronder gezakt omdat er heel wat gecapteerd werd. We moeten dus ingrijpen", vertelt provinciegouverneur Carl Decaluwé.

Vorige week werd al een captatieverbod ingevoerd bij een zestal ecologisch kwetsbare beken en waterlopen. Het gaat daarbij om de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en de stroomgebieden van de Poperingevaart, de Kemmelbeek, de Handzamevaart, de Rivierbeek, de Hertsbergebeek en de Bornebeek. Ook in het Blankaertbekken in Woumen geldt een verbod.

Captatie is nog toegelaten voor drinkwater voor het eigen vee op de weide en aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. De gouverneur roept West-Vlamingen nogmaals op om duurzaam met water om te springen.

Ook in de andere Vlaamse provincies werd op donderdag 21 mei een captatieverbod voor tal van waterlopen afgekondigd. In Limburg geldt het verbod zelfs voor 80 procent van het grondgebied.

Bron: Belga/eigen verslaggeving

Beeld: Wikipedia

Volg VILT ook via