nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.09.2017 Nu ook korte keten op klimaatkaart Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant heeft haar vernieuwde digitale klimaatkaart voorgesteld. Die kaart zet sinds 2014 initiatieven in de kijker die bijdragen tot een klimaatneutrale provincie in 2040. Tot voor kort beperkten die initiatieven zich echter tot installaties die groene energie produceerden. Maar nu worden ook projecten op vlak van landbouw, mobiliteit, gebouwen en consumptie opgenomen. Hierdoor steeg het aantal klimaatacties van 76 tot 1.192. Zo bevat de kaart onder meer 239 hoevewinkels, boerenmarkten, buurderijen en automaten.

Op de digitale klimaatkaart van Vlaams-Brabant kunnen gemeenten, bedrijven, verenigingen en scholen initiatieven bekendmaken waarmee zij bijdragen aan het streefdoel van de provincie om tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Voor elk project toont de kaart een projectfiche met gedetailleerde informatie. De betrokkenen kunnen bovendien nagaan hoeveel CO2 hun initiatieven minder uitstoten.

Omdat klimaatneutraliteit om meer gaat dan alleen hernieuwbare energie, heeft de provincie de kaart nu een grondige update gegeven. Er passen niet alleen meer installaties op voor de productie van groene energie, maar ook projecten op vlak van mobiliteit, gebouwen, consumptie en landbouw. Zo staat er een compostproefveld in Bierbeek op, verschillende proefvelden rond niet-kerende bodembewerking en maar liefst 239 korteketeninitiatieven (automaten, hoevewinkels, boerenmarkten en buurderijen).

Het aantal initiatieven op de kaart steeg door deze aanpassing van 76 naar 1.192. De nieuwe kaart is bovendien interactiever. Zo werd een dashboard voor elke gemeente en een overzichtsdashboard voor de provincie toegevoegd. Grafieken visualiseren daarop de jaarlijkse evolutie van de CO2-uitstoot door de sectoren vervoer, woningen, industrie, tertiaire sector, openbaar vervoer, openbare verlichting en landbouw. Bovendien is er een ‘energiekansenkaart’ waarop elke gemeente de huidige productie van hernieuwbare energie per productietype op het grondgebied kan aflezen en kan vergelijken met het potentieel.

De klimaatkaart is te raadplegen op www.vlaamsbrabantklimaatkaart.be.  

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via