nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.12.2018 OESO maakt zich zorgen over toelevering zaaizaden

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) maakt zich zorgen over de ontwikkelingen in de mondiale markt voor zaaizaden. “De overheden moeten meer doen om ervoor te zorgen dat er voldoende concurrentie en innovatievermogen blijft”, klinkt het in het rapport ‘Concentration in Seed Markets. Potential Effects and Policy Responses’. In het rapport benadrukt de OESO dat een goed functionerende zadenmarkt essentieel is voor de landbouw en de wereldwijde voedselzekerheid.

De reden om nu te komen met dit rapport zijn de grote veranderingen in de wereldwijde zaadindustrie. De OESO wijst op de fusie van Dow en DuPont, de acquisitie van Syngenta door Chem-China en het samengaan van Bayer en Monsanto. “Dit concentratieproces op de markt zorgt voor een verminderde concurrentie en zou kunnen leiden tot hogere prijzen bij toeleveranciers van zaden aan de landbouw en een afnemende innovatiebereidheid, die zowel boeren als consumenten kan schaden”, aldus de OESO.

Een duurzame toename van de wereldwijde landbouwproductiviteit hangt af van investeringen van de overheid en private partijen in onderzoek en ontwikkeling (R&D). Deze investeringen moeten ertoe leiden dat er verbeterde variëteiten worden ontwikkeld. Om te zorgen dat dat ook daadwerkelijk gebeurt, is het volgens de OESO essentieel dat de mondiale zadenmarkt innovatief en concurrerend blijft.

De OESO stelt dat de consolidatie al decennia gaande is en vooral wordt aangewakkerd door hoge vaste kosten (in met name R&D). Toch verwacht de organisatie dat het gevaar dat de concentratie leidt tot sterke prijsstijgingen en afnemende innovatiekracht, niet zo groot is. “Een gevolg van de eisen die overheden stellen bij fusies.” Uit het rapport blijkt dat de concentratie op de zadenmarkt aanzienlijk varieert per gewas en per land. Zo is de concentratie hoger voor het zaaigoed van suikerbieten, katoen, zonnebloemen, maïs en koolzaad, maar lager voor sojabonen, tarwe, gerst en aardappelpootgoed. Regionale bedrijven spelen vaak een belangrijke rol in de toelevering aan landbouw.

De OESO heeft in het rapport verschillende adviezen opgesteld om een gezonde wereldwijde zadenmarkt te behouden. “Naast een goed toezicht dat mededingingsautoriteiten moeten houden zijn er meer opties”, klinkt het. “Beleidsmakers zouden onnodige wettelijke belemmeringen die mogelijke nieuwe technieken voor het kweken van planten blokkeren wegnemen.” Dat is volgens de OESO vooral belangrijk voor kleinere ondernemingen. “Ook zouden veredelaars gemakkelijker toegang moeten hebben en houden tot genetisch materiaal om innovaties te realiseren. Succesvolle innovaties hangen af van de toegang tot genetische bronnen, evenals van intellectuele eigendom.”

Verder vraagt de OESO om geavanceerd onderzoek zowel in de publieke als private sector te stimuleren. “De publieke sector speelt van oudsher een belangrijke rol in de plantontwikkeling en zal dat blijven doen”, stelt de OESO. “Maar omdat particuliere investeringen op de zadenmarkt verder toenemen, is het van belang dat ook daar meer geïnvesteerd wordt in onderzoek.” Tot slot wijst de organisatie op de noodzaak om zeer nauwkeurig om te gaan met cijfers over marktconcentraties. “Onzorgvuldige schattingen van marktconcentraties kunnen het publieke debat beïnvloeden en een onjuist beeld schetsen van de belangrijkste variaties van gewassen per land.”

Lees het volledige rapport hier.

Bron: |

In samenwerking met: Boerderij

Volg VILT ook via