nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.03.2018 Omarmt Zuid-Limburgse akkerbouw dikke mestfractie?

Om het koolstofgehalte van een landbouwbodem op peil te houden, moet er elk jaar voldoende organisch materiaal worden aangevoerd. Dat kan in de vorm van oogstresten, groenbemesters of organische meststoffen. Ook de dikke fractie die overblijft na scheiding van mengmest kan een interessante bron zijn. Een Leader-project gaat akkerbouwers in Haspengouw meer zin geven in die dikke fractie. Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking vond vijf projectpartners, waaronder zuivelverwerker Danone die volop naar oplossingen zoekt voor het mestoverschot van de eigen melkveehouders.

Als gevolg van de steeds strengere mestwetgeving wordt er minder organische stof uit dierlijke mest aangevoerd en gebruiken akkerbouwers een belangrijk aandeel kunstmest om aan de nutriëntenvraag van het gewas te voldoen. Dikke fractie, na scheiding van mengmest, kan een interessante bron van organische stof zijn. Vlaamse akkerbouwers zouden het goed kunnen gebruiken want op veel percelen daalt de bodemvruchtbaarheid. In de praktijk verdwijnt de dikke fractie na hygiënisatie richting Frankrijk. “Het is een heel waardevol product, maar de hoge fosforinhoud maakt dat de afzet in Vlaanderen beperkt is”, vertelt VCM-adviseur Thomas Vannecke. Op deze manier verdwijnen grote hoeveelheden koolstof uit onze regio.

Het Leader-project ‘Dikke fractie als boost voor organische stof’ wil ervoor zorgen dat de Zuid-Limburgse akkerbouwers de mogelijkheden en voordelen van bemesten met dikke fractie leren kennen. Doelpubliek zijn vooral de akkerbouwers die op dit moment weinig dierlijke mest gebruiken, bijvoorbeeld omdat er geen collega-veehouder in de buurt is om een burenregeling mee af te spreken. Om de wetenschappelijke kennis over bijvoorbeeld de bemestingswaarde te laten doorstromen naar landbouwers worden proefvelden aangelegd en een praktijkgids geschreven. Omgekeerd gaan de projectpartners na welke verwachtingen bij akkerbouwers leven ten aanzien van dikke fractie zodat het aanbod daarop afgestemd kan worden.

De projectpartners dat zijn het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM), Bodemkundige Dienst van België, de praktijkcentra PIBO Campus Tongeren en PVL Bocholt, Boerenbond en Danone. Vooral die laatste springt in het oog, want wat hebben zuivelverwerking en de dikke fractie van mest met elkaar te maken? “We werken al twee jaar samen met Danone binnen het WINGS-project dat door het Danone Ecosystem Fund ondersteund wordt. Door de strengere bemestingsnormen kampen ook melkveebedrijven met overschotten zodat we op zoek gaan naar technieken om ze ter plaatse te verwerken. Wat er dan met de dikke fractie kan gebeuren, interesseert Danone.”

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: VCM

Volg VILT ook via