nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

09.08.2019 Omgevingsvergunning voor kleine windmolen in Gistel

De deputatie van de Provincie West-Vlaanderen heeft voor het eerst een omgevingsvergunning toegekend voor het plaatsen van een kleine windturbine op een landbouwbedrijf. Die komt in Zevekote, deelgemeente van Gistel. “De windturbine zal energie produceren die enkel bestemd is voor het landbouwbedrijf zelf”, klinkt het. “Volgens schattingen zal de windmolen in ongeveer een kwart van het energieverbruik kunnen voorzien.”

Het is voor het eerst dat West-Vlaanderen een omgevingsvergunning voor een kleine windmolen toekent. Eerder dit jaar keurde deputatie ook al een eerste omgevingsvergunning toe voor een middelgrote windturbine op een landbouwbedrijf. “De provincie heeft een kader uitgewerkt voor de plaatsing van dergelijke kleine windturbines en deze aanvraag beantwoordt daar volledig aan”, reageert de deputatie op de beslissing.

De vergunde windmolen heeft een ashoogte van 15 meter en een piekvermogen van 15 kW en wordt geplaatst op een professioneel landbouwbedrijf, met rundvee- en varkensstallen en een ijssalon. “Door de geringe hoogte zal de visuele impact op het landschap en op de omgeving beperkt zijn”, klinkt het. De windmolen zal ingeplant worden aansluitend op het bestaande gebouwencomplex. “De dichtstbijzijnde bebouwing van derden is gelegen op 470 meter. De afstand naar de nabije gelegen A18/E40 is 200 meter. Een dergelijke ligging maakt dat er geen sprake zal zijn van geluids- of slagschaduwhinder. Tijdens het openbaar onderzoek werden bovendien geen bezwaren ingediend.”

De Provincie volgt met de beslissing de gunstige adviezen van het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Gistel, het polderbestuur en het Departement Landbouw en Visserij.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: SWT Fieldlab

Volg VILT ook via