nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.08.2019 Omheining verdeelt natuurbeschermers en schapenhouders

De wolf is terug in ons land. In Noord-Limburg nemen meer en meer hobbyboeren maatregelen om hun vee te beschermen tegen wolven. Bij het Agentschap voor Natuur en Bos hebben 41 particulieren al subsidies voor omheiningen aangevraagd. Bij de professionele schapenhouders is er nog enige terughoudendheid. “De Vlaamse overheid voorziet een tussenkomst van 80 procent voor genomen preventiemaatregelen, enkel in de door hen aangeduide risicogebieden, voor ons is dit onvoldoende”, klinkt het bij Limburgse Schapenvereniging. Boerenbond roept schapenhouders op om het vee te beschermen, maar geeft hen wel gelijk wat het financiële plaatje betreft. Europa laat immers toe om de kosten van wolven-proof omheiningen volledig te vergoeden. De vzw Welkom Wolf verwijt de schapenhouders dan weer nalatigheid.

Nu wolvin Naya en wolf August voor jongen hebben gezorgd, roept het Agentschap Natuur en Bos landbouwers op om hun weides goed af te schermen met schrikdraden zodat de wolven het vee met rust laten. Experts gaan ervan uit dat de jongen van Naya en August vanaf het najaar mee op jacht gaan. "De subsidies zijn er, dus nogmaals een warme oproep aan de veehouders om er gebruik van te maken”, klinkt het. Ondertussen vroegen al 41 particuliere schapenhouders subsidie aan. “In totaal spreken we nu over een bedrag van zo'n 65.000 euro”, laat het Agentschap Natuur en Bos weten.

Ook professionele schapenhouders kunnen een aanvraag indienen bij de Vlaamse overheid om de kosten van het wolf-proof maken van hun omheiningen mee te dragen. Ze kunnen rekenen op een bijdrage van 80 procent. “Onvoldoende”, zo laat de Limburgse Schapenvereniging weten. “Een hek plaatsen om elk persceel waar schapen grazen is niet altijd economisch verantwoord en wordt sociaal niet geaccepteerd, schapen worden namelijk niet steeds op het eigen bedrijf geweid. Enkele schapenhouders laten hun kudde in opdracht van natuurorganisaties of van de gemeente grazen in natuurgebieden, dijken of militaire- en staatsdomeinen.”

Volgens de Limburgse schapenhouders is het bovendien niet altijd mogelijk om op de verscheidene locaties stroomdraden aan te brengen. “Schapenhouders worden nogmaals extra belast om hun dieren de nodige bescherming te geven”, klinkt het. “Onze dieren tijdens de nacht opstallen is dikwijls de enige veilige oplossing, maar niet altijd evident.” Volgens de Limburgse schapenhouders bereiken de middelen tot preventie en de afhandeling van schadeclaims niet de beoogde doelstellingen waar de schapenhouderij naar vraagt. “Zowel voor preventie als voor schade moet er een vergoeding komen van 100 procent.”

De vzw Welkom Wolf ziet in de schapenhouders zélf de grootse bedreiging voor de schapen. “Als de vertegenwoordigers van de schapensector hun aanhang aanmanen om vooral geen preventieve maatregelen te nemen, hoe wil je dan dat de Limburgse veestapel zo snel mogelijk beschermd raakt tegen wolvenaanvallen?”, reageert Jan Loos, afgevaardigd bestuurder van Landschap vzw, de organisatie achter de campagne Welkom Wolf. “Als straks wolven Naya en Augustus mét hun kroost zich opnieuw vergrijpen aan onbeschermde schapen omdat ze vaststellen dat die een gemakkelijke prooi vormen, dan kan dat alleen maar omdat een deel van de schapenhouders het simpelweg vertikt om preventieve maatregelen te nemen.”

Na evaluatie van de acties in het Vlaamse wolvenplan deed Boerenbond in zijn ledenblad een oproep om in de risicozones het nodige te doen om schapen te beschermen, “zeker nu alle onderzoekers ervan overtuigd zijn dat August en Naya welpen hebben”. Wat voor Boerenbond niet wegneemt dat de Limburgse schapenhouders een punt hebben als het over de solidariteit van de maatschappij gaat. “Samen met de vzw Vlaamse Schapenhouderij drongen we erop aan om veehouders maximaal te subsidiëren en te ondersteunen bij het wolf-proof maken van omheiningen. De Vlaamse subsidieregeling (80%) gaat minder ver dan wat de EU toelaat (100%). Dat is een gemiste kans. Bovendien laat de Europese Commissie ook toe om de tijdsinvestering in het onderhoud van de omheiningen te vergoeden.”

Bron: eigen verslaggeving / Boer&Tuinder / VRT NWS

Beeld: Welkom Wolf

Volg VILT ook via