nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.10.2019 Omzet Vlaamse melkveehouderij stijgt met 9 procent

Boerenbond noteert in zijn jaarlijkse raming een prijsstijging van 7 procent voor melk in de eerste helft van dit jaar tegenover dezelfde periode van 2018. De kaasprijzen bleven stabiel maar de prijs van boter is gedaald. Globaal gezien steeg de omzet van de melkveehouders met 9 procent ten opzichte van vorig jaar. Desondanks daalt de rentabiliteitsbarometer van melkvee, vooral te wijten aan de stijgende voederkosten.
Melk kende in de eerste 7 maanden van 2019 een prijsstijging met 7 procent tegenover dezelfde periode van 2018. Deze prijsstijging vloeit voort uit de prijsvorming van zuivelproducten op de internationale markten. Sedert juni 2019 is de Europese interventievoorraad voor melkpoeder integraal verkocht. Deze voorraad werd opgebouwd tijdens de melkcrisis van 2015 en 2016 om de markt te stabiliseren. Door de volledige verkoop is de prijsdruk op de markt afgenomen.
 
Daartegenover staat wel dat de boterprijzen gedaald zijn. De kaasprijzen vertonen dan weer een vrij stabiel verloop. De geproduceerde hoeveelheden melk stegen in deze periode in Vlaanderen met 1,7 procent. Globaal steeg de omzet van de Vlaamse melkveehouderij met 9 procent ten opzichte van 2018.
 
Wereldwijd kende de melkproductie een dalende trend, want de groei in de voornaamste exporterende regio’s is vertraagd. In de Europese Unie is de melkproductie begin 2019 teruggevallen met 0,7 procent. Ook in de VS blijft de groei in melkproductie met 0,6 procent beperkt. Globaal wordt een groei van 1 procent verwacht voor 2019.
 
Australië kampt met aanhoudende droogte, waardoor 8 procent minder melkproductie verwacht wordt. Alleen in Nieuw-Zeeland werd de voorbije maanden meer geproduceerd, maar sinds het voorjaar speelt ook hier de droogte de melkveehouders parten, wat een effect heeft op de melkproductie.
 
Rentabiliteitsbarometer melkvee gedaald door stijgende voederkosten
 
De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf weer. Na een stijging eind 2016 (als gevolg van de stijging van de melkprijs), is de barometer in 2017 verder verbeterd als gevolg van goede melkprijzen. Na de crisisjaren 2015 en 2016 was de stijging van de rentabiliteit van de melkveebedrijven welgekomen en noodzakelijk om de moeilijke financiële situatie in deze periode weg te werken.
 
Begin 2018 daalde de rentabiliteitsindex omwille van verzwakte melkprijzen en oplopende veevoederkosten. Het najaar van 2018 liet een verbetering optekenen, maar vanaf het 1ste kwartaal van 2019 verzwakte de index opnieuw omwille van een daling van de melkprijs ten opzichte van het 4de kwartaal van 2018. Deze daling zet zich door in de loop van 2019 door vooral gedaalde boterprijzen, die druk zetten op de melkprijzen. Daarnaast blijven de krachtvoederkosten in 2019 op een hoog niveau. Heel wat bedrijven hebben in het voorjaar en de zomer van 2019 moeten corrigeren met samengesteld krachtvoeder en bijproducten om de slechte kwaliteit en krapte van ruwvoeder als gevolg van de droogte 2018 op te vangen.

Bron: Boerenbond

Volg VILT ook via