nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.06.2014 Ondernemersvertrouwen in land- en tuinbouw is weer zoek

De Vlaamse landbouwconjunctuurindex daalt dit voorjaar, na drie positieve rondes, van +3 naar -5. De Vlaamse land- en tuinbouwers zijn mistevreden over de voorbije zes maanden (-10). De economische evolutie (-2), maar ook de toekomstverwachtingen (-5) duiken opnieuw onder de nullijn. Melkveehouders geven als enigen blijk van ondernemersvertrouwen maar hun optimisme tempert, met de varkenshouderij gaat het opnieuw bergaf, het vleesvee zakt onder de nullijn en de akkerbouwers blijven even misnoegd als tijdens de vorige ronde. Dat blijkt uit de enquête afgenomen door het Departement Landbouw en Visserij.

De zesmaandelijkse conjunctuurbarometer werd ontwikkeld om inzicht te krijgen in de economische schommelingen, het ondernemersvertrouwen en de geplande investeringen in de Vlaamse land- en tuinbouw. Voor de berekening van de landbouwconjunctuurindex stelt het Departement Landbouw en Visserij aan een 750-tal land- en tuinbouwers vragen over omzet, productie, personeel en prijzen. Hun antwoorden worden geëxtrapoleerd naar de totale Vlaamse landbouwpopulatie op basis van de recentste landbouwtelling. De index kan gaan van -100 (landbouwers unaniem negatief) tot +100 (landbouwers unaniem positief).

In de meeste deelsectoren hebben de landbouwers het gevoel dat zij er op achteruitgaan. De melkveehouderij blijft dit voorjaar de meest optimistische deelsector (+13). De economische evolutie en de tevredenheid van de voorbije zes maanden blijven stijgen, maar de toekomstverwachtingen scoren ondermaats.  Met de varkenshouderij gaat het opnieuw bergaf (-12), het vleesvee zakt onder de nullijn (-5) en de akkerbouwers blijven even pessimistisch als tijdens de vorige ronde (-15). De producties per hectare waren beter, maar de prijzen pieken niet zoals tijdens de vorige campagne. Door het nieuwe Europese landbouwbeleid vrezen de akkerbouwers minder subsidies te ontvangen.

Bij groenten in openlucht doen de drie deelaspecten het zeer slecht zodat de deelsector met -29 het slechtste resultaat optekent. Hun collega’s die telen in serres (-9) zijn vanwege de prijsdalingen vooral ontevreden over de zes maanden voorafgaand aan de enquête in maart. Over de toekomst blijven zij optimistisch. Meer dan één derde verwacht dat de productie en de vraag naar (zomer)groenten zal toenemen. De zachte winter en de lagere energieprijzen zijn welgekomen meevallers. Siertelers onder glas (van -21 naar -14 in de index) ervaren dat de vraag naar hun producten door de economische crisis slechter was dan normaal. Slechts één op de tien verwacht het komende half jaar een betere prijsvorming.

Bijna 70 procent van de landbouwers geeft aan dat in de afgelopen zes maanden de aankoopprijs voor grond is gestegen. Ook machines zijn volgens de helft van de respondenten duurder geworden. Bij de akkerbouwers stijgen deze percentages zelfs tot respectievelijk 86 en 59 procent. De komende zes maanden plant 35 procent van de bedrijfsleiders investeringen. Dat zijn er vijf procent meer dan bij de vorige enquête. In de fruitteelt - waar er regelmatig plantages vernieuwd worden - is de investeringsbereidheid logischerwijze het grootst (55%), terwijl hij in de groenteteelt onder glas nog geen negen procent bedraagt. Boeren en tuinders willen voornamelijk investeren in machines (17%), gebouwen (12%) en grond (9%). Ze hebben nauwelijks plannen voor verbreding of diversificatie (1,5%).

Meer info: Vlaamse Landbouwconjunctuurindex voorjaar 2014

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Loonwerk Defour

Volg VILT ook via