nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.11.2017 Onderwijs kan nog leren over korte keten

In het landbouwonderwijs is er te weinig aandacht voor alternatieve verkoopwijzen, zoals de korte keten. Daarom nodigde de provincie Oost-Vlaanderen leerkrachten uit voor een inspiratiedag korte keten. Tijdens drie bedrijfsbezoeken konden de deelnemers kennismaken met innoverende initiatieven voor landbouwbedrijven. De rechtstreekse verkoop aan de consument vraagt extra competenties van de bedrijfsleiders. Welke dat zijn licht Geert Van Bever als studiegebiedverantwoordelijke land- en tuinbouw van het katholieke onderwijsnet toe.

Tijdens de inspiratiedag ‘Korte keten? Dit moet je weten.’ stond onder andere een bezoek aan Hoeveslagerij de Rooigemvallei op het programma. Peter en Katelijne legden uit hoe zij hun gemengde akkerbouw- en varkensbedrijf combineren met een hoeveslagerij en een webwinkel. Een deel van de varkens die ze opkweken, gaat na slacht terug naar hun hoeve om ter plekke versneden en verwerkt te worden. “Het zelf versnijden vraagt het meeste tijd. Elke maand organiseren we twee ophaalweekends voor de klanten.” 

Tijdens de bedrijfsbezoeken werd duidelijk dat de korte keten heel wat extra competenties vraagt van de land- en tuinbouwer. “Voor de korte keten moet je marktgericht en innovatief denken. Ze moeten een product aan de man brengen, hun markt kennen en met klanten omgaan”, benadrukt Geert Van Bever, studiegebiedverantwoordelijke land- en tuinbouw van het katholieke onderwijsnet. 

“Zeker ICT-competenties zijn nodig om bijvoorbeeld een website te onderhouden”, volgens Geert Van Bever. Dat toont het voorbeeld van de Rooigemvallei mooi aan. Op de website staan de vleespakketten aangeprezen. Je kunt er een half varken bestellen, een barbecuepakket of een rundspakket. Betalen kan tegenwoordig ook met Payconiq. Hoewel landbouwers veel tijd op het veld doorbrengen, moeten ze zich kunnen inleven in de klant die veel vaker zijn computer en smartphone gebruikt.

Traditioneel komen deze vaardigheden niet in het curriculum van het landbouwonderwijs aan bod. “Nochtans laten de huidige leerplannen genoeg ruimte voor de korte keten. Bijvoorbeeld een leerdoelstelling als markteconomisch denken en handelen, kan worden ingevuld met projecten rond scholenwinkels en miniondernemingen om de theorie in praktijk te brengen. “Ook de aangehaalde knelpunten willen we aanpakken”, belooft Bart Thoelen van het Steunpunt Hoeveproducten. Het gebrek aan objectieve cijfers over de rendabiliteit van de korte keten blijkt voor sommige leerkrachten een drempel te zijn om hier in de klas mee aan de slag te gaan.

Toch is duidelijk dat er in het landbouwonderwijs van alles aan het bewegen is. “Tijdens de workshop leerden we dat heel wat leerkrachten al aan de slag gaan met de korte keten”, vertelt Anneleen Dedeyne van Inagro. En Lies Kasteleyn kon verklappen dat Vives Hogeschool vanaf september 2018 start met een tweejarige HBO5-opleiding ‘Productieverantwoordelijke voor land- en tuinbouw’. De opleiding gaat deels door op de werkplek en zal ook aandacht schenken aan de korte keten en andere vormen van landbouwverbreding.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Rooigemvallei.be

Volg VILT ook via