nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.08.2019 Onduidelijk wie schade door hittegolf moet vergoeden

Nu het stilaan duidelijk wordt welke schade de hittegolf van eind juli heeft veroorzaakt in de land- en tuinbouwsector, rijst de vraag of de schade vergoed kan worden en wie dat dan moet doen. “Schade door hitte op de schaal zoals we het nu vaststellen, is een nieuw fenomeen”, vertelt Vanessa Saenen, woordvoerder van Boerenbond. “Stilaan is duidelijk geworden dat het rampenfonds schade door zonnebrand niet dekt en ook bij privéverzekeraars kunnen landbouwers hiervoor niet terecht.”

Om definitief de balans op te maken van de schade die de hittegolf van 24 tot 26 juli heeft veroorzaakt, is het nog te vroeg. Maar dat de hoge temperaturen hun sporen hebben nagelaten in de land- en tuinbouw, dat staat buiten kijf. Het zwaarst getroffen zijn de hardfruittelers waar er sprake is dat tot 60 procent van de oogst vernield is door zonnebrand. Daarbij kleurt het fruit volledig bruin zodat het onverkoopbaar is geworden.

Maar ook groentetelers worden stilaan met de schade geconfronteerd. Richard De Witte uit Oud-Turnhout merkt dat de opbrengst van warmoes en erwten drastisch is teruggelopen. “Niet alleen hebben mijn erwtenplanten minder vruchten, ze zijn ook te snel afgerijpt en hard geworden. Zeker honderden hectare erwten in heel de sector zijn aangetast”, klinkt het. De Witte heeft ook weet van een collega die in zijn peterselie-akkers hetzelfde probleem vaststelt.

De dieren hebben eveneens te lijden gehad onder de hitte. Bij de Kempense landbouwer, die ook melkveehouder is, stierven twee koeien tijdens de hittegolf. “De ene koe was ’s morgens nog kerngezond, maar ze werd slecht in de loop van de dag. Met emmers en emmers koud water hebben we haar nog proberen afkoelen, maar ’s avonds is het dier toch gestorven. Ook een tweede koe die al wat ziek was, is bezweken”, vertelt de man in de Gazet van Antwerpen. Vervolgens moest de man drie dagen wachten vooraleer Rendac de kadavers kwam ophalen. “Ze verzopen daar in het werk, zeiden ze. In heel wat stallen werd het ook te warm voor kippen en varkens”, aldus De Witte.

Ook Paul Cerpentier, ondervoorzitter van ABS en zelf landbouwer in Stekene, ziet her en der hitteschade. “Op sommige akkers is de maïs verbrand tot in de pluim. Dat komt niet meer goed, hoe hard het ook nog regent. Hetzelfde geldt voor de aardappelpercelen waar het loof verdord is.” Het is volgens hem al de derde zomer op rij dat extreme weersomstandigheden voor aanzienlijke schade zorgen in de land- en tuinbouwsector. “Wij zijn de eerste slachtoffers van de klimaatopwarming”, klinkt het.

Bij extreme droogte, zoals vorig jaar, of wateroverlast, zoals twee jaar geleden, komt het landbouwrampenfonds tussenbeide om een deel van de schade te vergoeden. In de fruitsector wenden steeds meer telers zich tot een private verzekeraar om bijvoorbeeld hagelverzekeringen af te sluiten. “Maar vandaag dekken geen van beide de schade door extreme hitte”, vertelt Vanessa Saenen. Het is volgens haar dan ook de eerste keer dat we op deze schaal schade door hitte vaststellen waardoor de verzekeringssector nog geen antwoord klaar heeft.

Vanaf volgend jaar verdwijnt trouwens het landbouwrampenfonds. Boeren moeten zich vanaf dan indekken door een brede weersverzekering af te sluiten bij een private verzekeraar. Omdat de premies de eerste jaren mogelijk hoog kunnen zijn voor zo’n brede weersverzekering, gaat de overheid een deel van de kosten ervan op zich nemen. De getroffen boeren hopen evenwel dat het rampenfonds dit jaar nog eens zal tussenkomen. 

Bron: Gazet van Antwerpen

Volg VILT ook via