nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

30.04.2018 Online vergelijkingstool helpt boer bij keuze eindbeer

Vlaamse varkenshouders kunnen voortaan gebruik maken van een onafhankelijke digitale vergelijkingstool bij de keuze van de juiste eindbeer voor hun bedrijf. “De nieuwe tool toont snel en interactief welke de mogelijke eindberen zijn die goed scoren voor parameters die de varkenshouder zelf belangrijk vindt op zijn varkensbedrijf”, zegt Alice Van den Broeke die bij ILVO de nieuwe testwerking coördineert. Deze onafhankelijke testwerking voor eindberen komt er op vraag van de sector. Het systeem is uniek in Europa.

Kiezen voor een bepaalde genetica is een belangrijke beslissing voor elke varkenshouder. Het heeft invloed op de technische en economische resultaten van het bedrijf. “In de zeugenhouderij wordt daarom al veel aandacht besteed aan de keuze van de zeugenlijn, maar over de eindbeerkeuze wordt door de Vlaamse zeugen- en vleesvarkenshouders nog te licht overgegaan”, zegt Van den Broeke. Onderzoek van ILVO en de KU Leuven toont nochtans aan dat die keuze uitermate belangrijk is. Het kan een varkenshouder tot tien euro extra marge per vleesvarken opleveren, onder meer door verschillen in groei, voederconversie en slachtkwaliteit.

Vandaag hebben de Vlaamse fokkerijorganisaties al de gewoonte om resultaten uit hun prestatieonderzoek te delen met hun klanten. Maar die resultaten zijn onder meer door stal-, seizoens- en managementverschillen onderling moeilijk vergelijkbaar. “De grote meerwaarde van een onafhankelijke testwerking schuilt dan ook in het feit dat vergelijken over alle organisaties heen mogelijk wordt en dat de objectiviteit van de resultaten gewaarborgd blijft”, zegt Greet Riebbels, communicatieverantwoordelijke van ILVO.

Het onderzoeksinstituut kreeg omwille van zijn jarenlange expertise in praktijkgericht varkensonderzoek van landbouworganisaties Boerenbond en ABS, de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV) en de Interprofessionele Vereniging voor het Belgisch Vlees (I.V.B.) de opdracht om de onafhankelijke testwerking op poten te zetten. De data worden verzameld op twee gesloten varkensbedrijven met eindberen van drie fokkerijen: Vlaamse Piétrainfokkerij, RA-SE Genetics Maximus en sinds kort ook de Belgian Piétrain van Association Wallonne de l’Elevage.

ILVO verzamelt de data uit de kraamstallen, biggenbatterijen en vleesvarkensstallen van de testbedrijven en de data uit slachthuizen in een database die de naam ‘Smartpig’ kreeg. In de database worden ze automatisch aan de juiste eindbeer gekoppeld. Het gaat onder meer om gegevens over werpdatum, aantal levend geboren biggen, aantal doodgeboren biggen, erfelijke gebreken, aantal gespeende biggen per worp, voederopname, groei, voederconversie en karkasgegevens. Vervolgens wordt een gemiddelde per eindbeer voor alle parameters berekend, rekening houdend met mogelijk bedrijfs-, seizoens- en geslachtseffecten.

“Hoewel voorlopig enkel de kraamstalgegevens en het vleespercentage van de nakomelingen van de geteste beren getoond worden in de computertool, is het de bedoeling dat weldra ook informatie over voederconversie en dagelijkse groei beschikbaar is”, zegt Alice Van den Broeke. “Maar gezien de testwerking nog maar een jaar loopt, zijn er nog onvoldoende vleesvarkens van de geteste beren geslacht om dit nu al mee te geven.” De database zal ook voortdurend geüpdatet worden met nieuwe data van de testbedrijven en de slachthuizen.

De webtool is interactief opgebouwd zodat varkenshouders zelf kunnen aangeven welke parameters voor hun bedrijf relevant zijn en welke factoren het zwaarst doorwegen in hun keuze. “Welke eindbeer het meest geschikt is, is immers afhankelijk van het type varkensbedrijf”, klinkt het. Voor zeugenhouders zijn bijvoorbeeld worpgrootte, vitaliteit en kwaliteit van de biggen belangrijk, terwijl voor vleesvarkensbedrijven vleespercentage en voederconversie een grotere rol spelen. Voor gesloten bedrijven met een strak biggenaanvoerschema is dan weer groeisnelheid en uniformiteit in de groei een cruciale factor. “Via het slimme filtersysteem van de website kan een varkenshouder uiteindelijk een ranking bekomen van eindberen op maat van zijn bedrijfsspecifieke situatie”, aldus Van den Broeke.

De landbouworganisaties zijn blij met deze benchmark tool. Wouter Wytynck spreekt van een unicum in Europa. “Vanuit onze buurlanden wordt met grote ogen gekeken naar wat we hier realiseren met deze testwerking. De lancering van de website is evenwel geen eindpunt, we moeten continu blijven schakelen. Zo moeten we bijvoorbeeld bekijken of we consumenteneisen voor varkensvlees niet mee kunnen opnemen als parameters”, aldus de varkensspecialist van Boerenbond.

Zijn collega bij ABS, Paul Cerpentier, benadrukt dat er een bredere basis aan stamboeken moet deelnemen aan de testwerking. “Als we willen dat dit de ‘Test Aankoop-cijfers over berensperma’ worden, dan moeten we breder kunnen gaan”, zegt Cerpentier. Er werd alvast geopperd dat men misschien moet afstappen van vrijwillige deelname aan de testwerking. De raad van bestuur van de testwerking wil zich alvast beraden over deze optie. Praktisch en juridisch lijkt het alvast mogelijk om eindberen in de database op te nemen van stamboeken die voorafgaand geen toestemming hebben gegeven tot deelname. “Dat zou alvast een grote meerwaarde zijn voor de varkenshouders”, stellen Boerenbond en ABS. 

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: ILVO

Volg VILT ook via