nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

28.05.2019 Ontdek zondag de eerste 'Dag van de Boerennatuur'

Nu zondag, 2 juni, vindt overal in Vlaanderen de eerste ‘Dag van de Boerennatuur’ plaats. Op die dag organiseren Natuurpunt-vrijwilligers, samen met lokale landbouwers, een dag in en over de boerennatuur. “Hoewel het discours rond landbouw en natuurbescherming gepolariseerd is, merken we dat er op het veld vaak zeer goed en zeer intensief wordt samengewerkt en dat de spreekwoordelijke kloof vaak minder diep is dan men op het eerste zicht zou denken”, weet Katrien Degreef van Natuurpunt. Hoe die samenwerking er dan uitziet, kan je zondag in verschillende landbouwbedrijven en natuurgebieden gaan ontdekken.

De relatie tussen natuurbeschermers en boeren loopt niet altijd over rozen. Beiden zoeken naar manieren om hun areaal te behouden in een regio waar de grond onder druk van verstedelijking almaar schaarser wordt. “Waar de landbouwer, in de tang van dumpingprijzen voor zijn producten, vaak geen andere keuze ziet dan steeds meer te intensiveren, is de tol voor de natuur hoog”, zegt Katrien Degreef van Natuurpunt. “Het lijkt alsof boeren en natuurbeschermers in een onmogelijke patstelling staan. En toch moeten we samen verder.”

Het afnemen van de veerkracht van het ecosysteem heeft namelijk gevolgen die alle partijen treffen, zowel de biodiversiteit als landbouwers. “De enige constructieve weg vooruit, is een gemeenschappelijke weg”, aldus Katrien Degreef. “En we zien dat waar men die polarisatie kan overstijgen en kijkt naar hoe landbouw en natuurbescherming elkaar kunnen versterken, er met succes wordt samengewerkt. Die positieve samenwerkingen willen we tijdens de eerste Dag van de Boerennatuur in de verf zetten.”

Een plek waar landbouwers en natuurbeschermers elkaar ondersteunen en versterken, zijn bijvoorbeeld de Uitkerkse Polders in Blankenberge. De runderen van enkele lokale boeren begrazen de graslanden en beheren op die manier de polder, die ondertussen de grootste kraamkamer voor weidevogels van Vlaanderen is geworden. Landbouwer André De Rycker schakelde daarvoor om naar Blonde d’Aquitaines, een ras dat goed gedijt op de schrale graslanden in de Polders. “Ik kan mijn bedrijf op die manier goed runnen”, getuigt hij. “De runderen geven me hetzelfde rendement als de witblauwe runderen die ik ervoor had.”

De Dag van de Boerennatuur is niet het eerste initiatief dat Natuurpunt dit jaar opzette samen met Vlaamse landbouwers. Begin dit jaar stuurde Natuurpunt tien jonge landbouwers en tien jonge natuurbeschermers op bootcamp. Het doel? Een vrank en open gesprek aangaan. VILT schreef al een verslag over dit weekend. Daarnaast loopt momenteel ook een wedstrijd: de schoonste boerenweide. Natuurpunt, ILVO en VLM willen daarmee landbouwers in de bloemetjes zetten die voor kleurrijke boerenweiden zorgen en die kruidenrijke graslanden in hun bedrijfsmodel inpassen. Midden juli wordt de winnaar bekend gemaakt.

Op zoek naar een activiteit in je buurt? Klik hier.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Wim Dirckx iov Natuurpunt

Volg VILT ook via