nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

26.01.2017 Ontwerp klaar voor ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) heeft een ontwerp opgesteld voor het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel. Het gaat om een gebied van ongeveer 2.500 hectare dat zich situeert tussen de grens met Nederland, Wortel-Kolonie en de gewestweg van Rijkevorsel naar Merksplas. In het ontwerpplan staan maatregelen voor de uitbouw van de landbouw-, natuur- en landschapsstructuur. Daarnaast zijn ook ingrepen nodig voor onder andere een betere ontsluiting en de verbetering van de waterkwaliteit.

Om landbouw en natuur beter te groeperen, werkt VLM in de Antwerpse Noorderkempen aan een verkavelingsproject in Rijkevorsel-Wortel. De Vlaamse Landmaatschappij heeft nu een ontwerp opgesteld dat de komende jaren moet worden uitgevoerd. Door nieuwe slotenstelsels aan te leggen, moet er minder wateroverlast ontstaan. De gerooide bossen worden gecompenseerd in Wortel-kolonie. De werken zijn nog niet voor meteen. Vooraleer ze kunnen aanvatten, vindt in de loop van 2018 een openbaar onderzoek plaats. Na een nuttigverklaring door de bevoegde minister beginnen in 2020 de werken aan de waterlopen. Daarna wordt per deelgebied een aanbestedingsdossier opgemaakt. De eerste inrichtingswerken zijn gepland in 2023.

“De grote grondbehoefte is een belangrijk knelpunt in het onderzoeksgebied”, aldus VLM. “Jonge bedrijfsleiders, goed leefbare bedrijven, intensieve veeteelt, een goede opvolgingssituatie en een hoog percentage landbouwers die wensen uit te breiden, zorgen voor een grote vraag naar landbouwgronden. Het aanbod daarentegen is gering. De landbouw heeft ook nood aan structuur verbeterende maatregelen. Door de herverkaveling en een verbetering van de ontsluiting en van de waterhuishouding zijn significante baten te realiseren.” 

Meer info: VLM

Bron: Het Nieuwsblad/vlm.be

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via