nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

01.04.2016 Ontwerpteam aangesteld voor dakserre Inagro op veiling

Dat landbouw en industrie geen concurrenten hoeven te zijn op vlak van ruimtegebruik bewijzen Inagro en REO Veiling in een innovatief project. De partners slaan de handen in elkaar voor de bouw van een toekomstgerichte nieuwe onderzoekseenheid voor glasgroenten op het dak van de kistenloods van REO Veiling in Roeselare. Het ontwerpteam onder leiding van META architectuurbureau is inmiddels aangesteld om het project te realiseren. Binnenkort worden de plannen concreter en wordt de sector (tuinders en toelevering) actief betrokken bij het hele traject. De opening van het gebouw is voorzien voor het voorjaar van 2018.

Met de dakserre bovenop een loods van de REO Veiling in Roeselare wil kennispartner Inagro zich verder verbinden aan de logistieke sector, de consument en industriële partners. Het gebouw wordt een voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik in een stedelijke omgeving, wat een oplossing kan zijn voor de vestigingsproblematiek van nieuwe of uitbreidende (glastuinbouw)bedrijven. Onderzoek naar stadslandbouw wordt ontsloten voor de sector en andere belanghebbenden. En, niet onbelangrijk, stedelijke tuinbouw op industriële daken krijgt een prominente plaats in de skyline van Roeselare. De provincie West-Vlaanderen ondersteunt de realisatie van dit ambitieuze project en daarmee de verdere ontwikkeling van de glastuinbouw.

ILVO, de Vlaamse Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen en het Departement Landbouw en Visserij selecteerden in 2014 dit project als Pilootproject Productief Landschap. Het project werd gelauwerd voor zijn combinatie van onderzoek en educatie, wat moet resulteren in een opschaling en professionalisering van het stadslandbouwmodel. Bovendien beoogt het een kwalitatieve wisselwerking tussen het landschap en de samenleving, tussen stad en platteland. Dat is mogelijk dankzij de ligging langs de Ring van Roeselare. Daarnaast is de dakserre een meerwaarde voor de ruimtelijke architectuur en uitstraling van de REO-site en integreert het de meest geavanceerde technieken voor innovatief onderzoek van Inagro in de glastuinbouw.

Dankzij zijn selectie als Pilootproject Productief Landschap kreeg het project in de loop van 2015 een regisseur toegewezen en werd een intensief begeleidingstraject opgestart. Dat leidde tot een ontwerpwedstrijd, waaruit finaal het ontwerpteam gekozen werd. Het team van META architectuurbureau met partners Van Bergen Kolpa Architecten, Smiemans, Tractebel Engineering en Wageningen UR Glastuinbouw overtuigde met een sterk ontwerp waarbij architectuur en serretechniek hand in hand gaan. Dat team neemt de verdere concretisering en uitwerking van het project tot en met de begeleiding van de bouwwerken op zich.

Het project zal beschikken over een aantal unieke onderzoeks- en demofaciliteiten die een inspiratiebron worden voor de sector. De erg professionele serre biedt de mogelijkheid om de komende decennia praktijkgerichte onderzoeksvragen te beantwoorden. Niettemin blijft de onderzoeksserre representatief voor de moderne teelt van vruchtgroenten en bladgewassen. Aansluitend bij de onderzoeksserre biedt een gevelserre de mogelijkheid voor demonstratie van en onderzoek op verticale teelt: hangende carrousels met goten, potten, of ook meerlaagsystemen met additionele belichting.

De realisatie van de dakserre gebeurt met een minimale ecologische voetafdruk. Enerzijds gaat de voorkeur uit naar duurzame bouwmaterialen met een beperkte milieu-impact. Anderzijds wordt erover gewaakt dat de latere exploitatie en onderhoud een minimum aan energie vragen. Er zal een verbinding gemaakt worden met het warmtenet van MIROM en met de WKK van het onderliggende gebouw van REO Veiling. Daarnaast zullen zonnepanelen zorgen voor eigen energieopwekking. Koeling in de kassen zal gebeuren met natuurlijke ventilatie, aangevuld met adiabatische koeling door hogedrukverneveling. Door zoveel mogelijk recirculatie en ontsmetting/zuivering van de waterstromen toe te passen, wordt gepoogd voor zowel de teelt als voor de sanitaire voorzieningen een gesloten waterbalans te creëren.

Van de realisatie zal een draaiboek opgesteld worden met do’s en don’ts. Dat is bruikbaar bij de realisatie van toekomstige stadstuinbouwprojecten met meervoudig ruimtegebruik tussen verschillende partijen.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Inagro

Volg VILT ook via