nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

24.06.2020 Ook captatieverbod Vlaams-Brabant tijdelijk opgeheven

Na West-Vlaanderen heeft nu ook Vlaams-Brabant beslist om het captatieverbod in de provincie tijdelijk te versoepelen. “Een captatieverbod heeft een grote impact op een aantal landbouwers die normaal beroep doen op water uit waterlopen voor hun bedrijfsvoering. Dankzij de regen van vorige week is het waterpeil gestegen. Een aantal waterlopen is daardoor niet langer in kritieke toestand en daarom wordt beslist op het captatieverbod gedeeltelijk op te heffen tot en met 27 juni”, zegt provinciegouverneur Lodewijk De Witte.

De gouverneur vaardigde op 21 mei een eerste captatieverbod uit voor een aantal waterlopen in de provincie. Het ging toen om 13 waterlopen verspreid over Vlaams-Brabant. Dat verbod werd op 30 mei nog verder uitgebreid. Met uitzondering van de gemeenten aan de bovenkant van Brussel werd in zowat de hele provincie een captatieverbod afgekondigd. Concreet ging het om het Demerbekken, het Zennebekken, het Dijlebekken, het Denderbekken en het Netebekken.

De uitbreiding van het captatieverbod van 30 mei wordt nu tijdelijk opgeheven. Het oorspronkelijke oppompverbod in de ecologisch kwetsbare waterlopen blijft van kracht. De tijdelijke opheffing loopt ook af op 27 juni omdat de gouverneur er van uit gaat dat het herstel van de waterpeilen slechts tijdelijk is. Vanaf 28 juni is de situatie uit het verbod van 30 mei opnieuw van kracht. De tijdelijke opschorting geldt ook niet voor de Dorpbronbeek in de bovenloop van de Kleine Nete.

De provinciegouverneur neemt deze beslissing nadat er afgelopen week toch opnieuw wat neerslag is gevallen. In Ukkel werd voor de maand juni een totale neerslaghoeveelheid van 58,7 mm opgemeten. “Door het captatieverbod tijdelijk op te heffen, kan dat water een nuttige toepassing krijgen voor de landbouwers in plaats van dat het gewoon naar zee stroomt”, aldus De Witte.

Hij waarschuwt wel nog voor de nodige voorzichtigheid. “De weersvoorspellingen voor de komende dagen en weken dwingen ons om voorzichtig met het beschikbare water om te gaan”, klinkt het. Hij vraagt dat iedereen spaarzaam met water omgaat. Dit advies geldt voor industrie, landbouw, overheid en burgers en dat voor alle soorten water: grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater. “Het is raadzaam alle niet-essentiële toepassingen van water te vermijden”, besluit hij.

Uitzondering op het captatieverbod is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Boerenbond is tevreden met deze tijdelijke versoepeling. Het had na de regenval van vorige week aangedrongen op een herevaluatie van het verbod. “Deze tijdelijke opheffing moet toelaten dat landbouwers hun watervoorraden kunnen aanvullen”, klinkt het.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Natuurpunt

Volg VILT ook via