nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.04.2018 Ook melkveesector streeft naar minder antibiotica

Als het over de pogingen gaat om het antibioticagebruik in de veehouderij terug te dringen, dan worden vaak de pluimvee- en varkenshouderij aangehaald, maar ook de melkveesector levert inspanningen, aldus het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC) dat de IKM-certificatie beheert. Sinds dit jaar is IKM-Vlaanderen lid van het AB-Register, een online databank waar individuele veehouders verplicht hun antibioticagebruik bijhouden. 

IKM is de referentie als het over kwaliteitsborging in de melkveehouderij gaat: 99,9 procent van de melkveebedrijven is IKM-gecertificeerd. Uit het jaarverslag van vorig jaar blijkt dat steeds meer melkveehouders erin slagen volgens de strengste kwaliteitseisen te werken. Vorig jaar werden in totaal 1.427 melkveehouders geauditeerd, aldus het Melkcontrolecentrum Vlaanderen (MCC), dat sinds 2016 de IKM-certificatie beheert.

Binnen de organisatie wordt daarnaast volop werk gemaakt van sensibilisering rond antibioticagebruik en het streven om dat zo veel mogelijk te beperken. Vorig jaar werd antibioticaregistratie opgenomen binnen de IKM-kwaliteitswerking. Vanaf dit jaar is IKM-Vlaanderen aangesloten bij het AB-Register, een online databank waarin naast melkveehouders ook varkens- en pluimveehouders per individueel bedrijf het antibioticagebruik verplicht moeten bijhouden. Bedoeling is om het antibioticagebruik in de melkveehouderij op grote schaal in kaart te brengen en zo een betrouwbare basis te creëren voor analyse en benchmarking.

Het IKM-lastenboek is intussen al negen keer herzien, wat volgens de organisatie bewijst dat het een “dynamisch instrument” is van een sector die voortdurend evolueert. Ook de duurzaamheidsmonitor van de melkveehouderij werd bijgestuurd en voorzien van een benchmark om melkveehouders de kans te geven hun bedrijf qua duurzaamheidsprestaties te vergelijken met collega-melkveehouders. Ook de hygiënescore zal dit jaar verder ontwikkeld worden en geïmplementeerd worden in een volgende versie van het IKM-lastenboek, zo klinkt het nog. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via