nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

18.03.2018 Ook Vanlommel onder vuur voor vervallen vlees

Ook kalverbedrijf Vanlommel uit Olen is onder vuur komen te liggen voor de uitvoer van vervallen vlees naar Kosovo. Volgens het bedrijf gaat het geenszins om intentionele fraude, maar wel om een menselijke fout. “Het was een vergissing van ons. De etiketten waren correct, maar het klopt dat het vlees drie weken vervallen was”, zegt commercieel directeur Johan Heylen. Ook het Voedselagentschap zegt dat er geen sprake was van intentionele fraude. Ondertussen klinkt de politieke roep om een grondige doorlichting van de sector steeds luider.

In augustus vorig jaar werd een levering van 20 ton vlees met etiketten van Vanlommel in beslag genomen aan de Albanees-Kosovaarse grens. Van anderhalve ton vlees was de houdbaarheidsdatum met een maand verstreken. De bestemmeling, de Kosovaarse groothandel Euro IDA, was ook al betrokken in het Veviba-schandaal. “Opnieuw vlees uit België, en opnieuw hebben we het FAVV gewaarschuwd en de hele lading vlees vernietigd zodat het niet bij de Kosovaarse consumenten kon terechtkomen", verklaarde een woordvoerder van de Kosovaarse voedselautoriteit aan de Franstalige openbare omroep RTBF.

De directie van Vanlommel spreekt van een menselijke fout. "Het was een vergissing van ons. De Kosovaarse autoriteiten hadden anderhalve ton vervallen vlees opgemerkt bij de grensovergang. Die waren bestemd voor de diervoederindustrie, maar waren verkeerd ingeladen. We hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Dit is geen geval van fraude. De etiketten waren correct, maar het klopt dat het vlees drie weken vervallen was", aldus Johan Heylen, commercieel directeur. Het Voedselagentschap volgt de redenering van het kalverbedrijf en zegt geen bewijs te hebben gevonden van intentionele fraude.

“Na de melding van de Kosovaarse overheden is onmiddellijk een grondig onderzoek gevoerd. Daaruit kan geconcludeerd worden dat er voor die zending geen aanwijzingen waren voor intentionele fraude en dat er daadwerkelijk sprake was van een menselijke fout”, aldus het FAVV. Er werd een proces-verbaal opgemaakt volgens de gebruikelijke procedure. Volgens het Voedselagentschap werd dat pv aan het parket overgemaakt op 30 november 2017. Het parket verklaarde nochtans dat het pas in januari werd ingelicht. Het FAVV bevestigt dat het pv een tweede keer werd overgemaakt op 30 januari nadat het parket daar om had gevraagd.

De politiek reageerde fors toen dit uitlekte in de pers. Meerderheidspartij N-VA roept op tot een “grondig gerechtelijk onderzoek”. De partij vraagt ook dat het Voedselagentschap “haar rol ernstig neemt”. “Controles moeten proactiever, sneller en doortastender. Bovendien is er dringend nood aan een betere communicatie tussen de verschillende betrokken instanties, maar ook naar de consument”, zeggen N-VA kamerleden Yoleen Van Camp en Renate Hufkens. De partij ziet ook heil in de regionalisering van de inspectiediensten. “Vlaanderen heeft al bewezen dat het goed werk levert op vlak van controles op dierenwelzijn”, klinkt het.

Sp.a vraagt dan weer dat er een crisismanager wordt aangesteld om de zaak opnieuw onder controle te krijgen. “Wij vragen al anderhalve week een doorlichting van de situatie en duidelijkheid over de rol en werking van het Voedselagentschap. De tijd van praten en evalueren is voorbij. Het is tijd om te handelen”, vindt sp.a-kamerlid Annick Lambrecht. Ze wil dat er meteen een crisismanager wordt aangesteld. "Die crisismanager moet een grondige, onafhankelijke doorlichting maken en het aantal controles snel opvoeren. De vleesindustrie zit in een diepe crisis en het Voedselagentschap is duidelijk niet in staat deze crisis te beheersen. De topman van het Voedselagentschap verliest elke dag meer gezag."

CD&V toont dan weer begrip voor de juridische procedures die transparantie verhinderen. “Wat aan het licht kwam, is schandalig. Iedereen heeft recht op de waarheid, daarom moeten we dringend weten wat er fout is gegaan om hieruit de nodige conclusies te trekken en de gepaste maatregelen te nemen”, zegt CD&V-kamerlid Leen Dierick. “Het gerechtelijk onderzoek mag uiteraard niet geschonden worden en we moeten vermijden dat door eventuele fouten fraudeurs niet zouden kunnen gevat worden. Anderzijds hebben we als parlementslid wel degelijk controlerecht en we moeten ook kunnen beschikken over alle nuttige informatie om die controletaak uit te oefenen”, klinkt het. Volgens Dierick moet het FAVV ook stoppen met zich te verstoppen achter het gerechtelijk onderzoek. “Het had in het dossier over Veviba wel degelijk een eigen administratief onderzoek kunnen voeren.”

Bron: Belga

Beeld: Vanlommel

Volg VILT ook via