nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.09.2016 Ook vleesveesector heeft het moeilijk

Dat de melkvee- en varkenssector een moeilijke periode achter de rug hebben, kwam meermaals in de media. De problemen in de vleesveehouderij kregen heel wat minder aandacht. Ondanks het feit dat de prijsschommelingen hier minder uitgesproken zijn dan in de andere sectoren is de rentabiliteit in de vleesveehouderij erg beperkt. Boerenbond analyseert de economische toestand op de vleesveebedrijven.
Uit een studie van de FOD Economie blijkt dat het verschil tussen producenten- en consumentenprijzen bij rundvlees steeds groter wordt. De vleesprijzen van dikbilstieren en -koeien zijn sinds het begin van het jaar geleidelijk gedaald. En die lage prijzen hebben, samen met een lichte stijging van de voederkost, een invloed op de winstmarge van de sector. De rentabiliteit van de bedrijven gaat sinds midden 2014 in dalende lijn en het lijkt er niet op dat er snel een kentering komt.
 
Sinds begin 2016 zijn de prijzen van dikbilstieren gedaald met 0,10 euro per kg tot gemiddeld 4,83 euro per kg geslacht gewicht. De prijzen van dikbilkoeien zijn zelfs met 0,15 euro per kg gedaald tot gemiddeld 4,91 euro per kg geslacht gewicht. De voorbije twee jaar is het aantal slachtingen in Vlaanderen sterk gestegen, vooral door een toenemend aanbod van reforme melkkoeien. Het aandeel kwaliteitsvolle stieren en koeien in de slachtingen daalt met twee procent. Anderzijds daalt de vleesconsumptie. Het thuisverbruik van rundvlees is verder gedaald tot 4,9 kg per inwoner. Dat veroorzaakt een overaanbod aan vlees, wat druk zet op de prijzen. 

Vlees van witblauwrunderen wordt voornamelijk in ons land geconsumeerd. Boerenbond benadrukt dat de andere partners in de rundvleesketen daardoor wel degelijk het verschil maken om de rentabiliteit van de rundveehouders te ondersteunen. Zo zouden promotiecampagnes als ‘guaranteed by Belbeef’, momenteel te zien op televisie, de consumptie van Belgisch wit-blauw rundvlees moeten stimuleren.

Bron: Boerenbond

Volg VILT ook via