nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.02.2017 Oost-Vlaanderen moedigt inzaai bloemenmengsels aan

De provincie Oost-Vlaanderen wil land- en tuinbouwers aanmoedigen om bijen voedsel aan te bieden door verloren hoekjes en akkerranden in te zaaien met bloemen. De provincie stelt daarvoor bijenvriendelijke bloemenmengsels ter beschikking. “De verschillende bloemensoorten in het mengsel zorgen van mei tot september voor een extra aanbod van nectar en stuifmeel voor de bijen. Op die manier kunnen we de achteruitgang van bijen en nectarminnende insecten een halt toe roepen, want landbouw kan niet zonder deze natuurlijke bestuivers”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Alexander Vercamer.

Bijen zijn broodnodig voor ons dagelijks voedsel. Ruim één derde van de land- en tuinbouwgewassen wordt bestoven door bijen. Landbouwers hebben er het grootste belang bij dat dit natuurlijk proces zijn rol kan blijven spelen. Toch gaan de bijenpopulaties al verschillende jaren achteruit, onder meer door ziekten en parasieten, gewasbeschermingsmiddelen, inteelt, maar ook door voedseltekort. “Een extra aanbod aan planten met een goed stuifmeel- en nectargehalte is dan ook zeer welkom”, klinkt het bij de provincie.

Oost-Vlaanderen heeft twee verschillende bloemenmengsels geselecteerd die ter beschikking gesteld worden van de land- en tuinbouwers. Het gaat om één- en meerjarige streekeigen soorten. Het mengsel ‘woongebied’ bestaat uit kleurrijke, laagblijvende soorten. Dit mengsel is vooral geschikt voor een hoekje op de boerderij, een deeltje van de tuin of een perceelsrand die later niet meer als cultuurgrond zullen worden gebruikt. Voor akkerranden of grotere percelen die opnieuw in de bedrijfsvoering worden opgenomen, opteren landbouwers beter voor het mengsel ‘buitengebied’.

Volgens de provincie zijn er verschillende voordelen aan het inzaaien van bloemenmengsels. Voor de boer kan het passen binnen de vergroeningseisen die Europa stelt aan de landbouw. Wanneer vergeten hoekjes worden ingezaaid, dan heeft dit als voordeel dat de bloemenveldjes niet meer onderhouden hoeven te worden. Ook passanten zullen genieten van de bloemen. Tot slot komt het ook de biodiversiteit ten goede omdat het gaat om streekeigen bloemsoorten.

Meer informatie: Verbijsterende bijen

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via