nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.09.2016 Oost-Vlaanderen zoekt oogstresten suikerbieten

Elke winter maken hele populaties kleine zwanen de lange tocht van de Noord-Russische toendra naar zuidelijkere oorden. Oost-Vlaanderen is voor hen een geliefde rustplaats tijdens hun reis. Om op krachten te komen eet de beschermde kleine zwaan graag suikerbietresten. De provincie Oost-Vlaanderen wil hen daarbij helpen.
De kleine zwaan is een Europees beschermde wintergast. Een belangrijk deel van de populatie verblijft enkele weken in de Oost-Vlaamse polders om te eten en op krachten te komen voor ze verder naar het zuiden vliegen. Hun favoriete bron van energie zijn de resten die achterblijven op het veld nadat de suikerbieten gerooid zijn.
 
Om de soort een duwtje in de rug te geven, wil de provincie Oost-Vlaanderen nu samenwerken met plaatselijke landbouwers om zo’n 15 à 20 ha voedselrijke velden te voorzien voor de zwanen. Ze gaat daarvoor op zoek naar percelen met oogstresten van suikerbieten waaraan de vogels zich te goed kunnen doen. Omdat het bietenloof en de resten normaal gezien snel ondergewerkt worden om onder andere wintergraan in te zaaien, zoekt de provincie landbouwers die bereid zijn deze werken, tegen een vergoeding, enkele weken uit te stellen. 

Geïnteresseerde landbouwers kunnen via deze link de voorwaarden bekijken die verbonden zijn aan de overeenkomst met de provincie. Ook de vereiste gegevens voor het indienen van een offerte worden hierin vermeld.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via