nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.12.2016 Oostende daagt Vlaamse Visveiling voor de rechter

Oostende trekt naar de rechtbank om een boete van 106.000 euro te eisen van de Vlaamse Visveiling. Het stadsbestuur klaagt dat er te weinig vis aanlandt in Oostende. Groen, de partij die het probleem al jaren aankaart, is tevreden met de stap. Recent raakte bekend dat heel wat reders nu naar Nederland trekken met hun vis. Groen-fractieleider Wouter De Vriendt vreest dat dit ingeroepen zal worden als excuus om geen nieuwe vismijn te bouwen in Oostende en in plaats daarvan immobilieënprojecten te starten op die plek.

De Vlaamse Visveiling moest in de periode van 2011 tot 2015 minstens 45 procent van de aangelande vis in de Oostendse vismijn laten veilen, maar uiteindelijk werd afgeklokt op 34,4 procent. Daardoor moest de veiling een boete ophoesten van 106.000 euro, maar die is nog altijd niet ingelost. De stad verleende enkele keren uitstel, maar trekt nu toch naar de rechter.

"Dit is niet meer dan een logische dagvaarding", aldus Wouter De Vriendt, fractieleider van Groen Oostende, die er een jaarlijkse gewoonte van maakte daarover te interpelleren. "We hebben altijd aangedrongen op een sanctie, vooral om de Oostendse visserij te steunen. Het is nu niet omdat Oostende naar de rechtbank trekt dat het probleem opgelost is."

Groen blijft bezorgd want recent raakte bekend dat heel wat reders naar Nederland trekken met hun vis. "We dringen er dan ook op aan dat Oostende zo snel mogelijk gaat samenzitten met de veiling om daar verandering in te brengen. Dat reders op dit moment sneller kiezen voor Nederland en dat er daardoor minder aanlandt in Oostende en Zeebrugge, mag geen excuus zijn om de nieuwe vismijn in Oostende niet te bouwen. We vrezen namelijk dat de nieuwe mijn er niet zal komen en zal verloren gaan aan nieuw immobiliënprojecten", besluit De Vriendt.

Burgemeester Johan Vande Lanotte uitte eerder al zijn ongerustheid. Naar verluidt zijn de strenge regels die in Vlaanderen gehanteerd worden voor meerdere reders de aanleiding om hun vis in het buitenland aan land te brengen. Johan van de Steene, algemeen directeur van de Vlaamse Visveiling: "Enkele rederijen konden niet leven met de regels inzake traceerbaarheid en wijken daarom uit naar Nederland. Voor hen is het soms ook gemakkelijker om in het noorden van Nederland hun vis te laten veilen omdat ze daar ook vissen. In tegenstelling tot hun Nederlandse collega's zijn ze als Belgische visser vrij om hun vis aan te landen waar ze willen. Voor ons is dat natuurlijk een probleem omdat wij een commercieel bedrijf zijn en zonder vis verdienen we niets."

Via de provincie West-Vlaanderen wordt een bemiddelaar aangesteld die de reders moet overtuigen om hun vis in België te verkopen. "Ik pleit daarvoor", zegt Johan Van de Steene van de Visveiling. "De reders nemen ons dat kwalijk, maar op dit moment zijn de vissers vrijbuiters die de keten afbreken. We doen ons best om Vlaamse en Europese subsidies binnen te halen, onder meer om hun schepen duurzamer te maken en te renoveren, maar als de toegevoegde waarde, namelijk de verkoop van de vis in onze veiling, niet terugkomt naar Vlaanderen, dan loopt het scheef."

Bron: Belga

Volg VILT ook via