nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.07.2019 Oostenrijks parlement stemt totaalverbod op glyfosaat

In Wenen sprak een meerderheid in het parlement zich uit voor een verbod op de onkruidverdelger glyfosaat. Oostenrijk is het eerste Europese land om glyfosaat te verbieden. Het initiatief voor een totaalverbod kwam van de sociaaldemocratrische SPÖ, en kreeg steun van de rechtspopulistische FPÖ. De actieve stof in totaalherbiciden van het type Roundup kreeg in 2017 een nieuwe markttoelating van Europa voor vijf jaar. Vanwege de toegenomen zorgen omtrent het risico voor de gezondheid hebben verscheidene lidstaten het gebruik ervan sterk ingeperkt of aan extra voorwaarden onderworpen. Zo mogen in eigen land alleen professionelen het nog gebruiken.

Met de nieuwe wetgeving kan Oostenrijk op ramkoers komen met de Europese Unie. Die gaf de actieve stof in 2017 een nieuwe markttoelating, weliswaar voor de beperkte duur van vijf jaar. Individuele lidstaten mogen enkel door de EU goedgekeurde goederen verbieden in welbepaalde omstandigheden, omdat dit de eengemaakte markt kan ondermijnen. Andere lidstaten beperken uit voorzorg het gebruik – in eigen land hebben particulieren geen toegang meer tot glyfosaat – maar Oostenrijk is de eerste die afstevent op een totaalverbod. Persbureau Reuters linkt die beleidskeuze aan het belang van biolandbouw. Bijna een kwart van het Oostenrijkse landbouwareaal is bio.

De conservatieve ÖVP zei tijdens het parlementair debat dat het verbod een "slag in het gezicht is van de boeren die het herbicide gebruiken zoals het hoort". De leider van de Oostenrijkse sociaaldemocraten vindt een verbod op zijn plaats vanwege "het toenemend wetenschappelijk bewijs omtrent de carcinogene effecten van glyfosaat". Milieuorganisatie Greenpeace verwelkomde de beslissing. De Europese Commissie heeft drie maanden om de Oostenrijkse wet – die nog de goedkeuring nodig heeft van de Bondsraad (hogerhuis) en de handtekening van de president – aan te vechten. In afwachting van verkiezingen wordt Oostenrijk momenteel geleid door een regering van ambtenaren. Politieke partijen sluiten gelegenheidscoalities om een aantal wetsvoorstellen nog voor het zomerreces door te duwen.

Bron: Belga / Reuters

Volg VILT ook via