nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.12.2016 Opbrengst b.akkerbroden gaat naar akkervogelbeschermers

Wie Haspengouw zegt, denkt aan akkers en wuivende graanvelden. Onder invloed van landbouwmechanisatie werden die akkers groter. Grotere percelen betekenen minder randjes en kantjes die overblijven voor de natuur. Daardoor werden akkervogels zoals grauwe gors en veldleeuwerik minder talrijk tot zelfs zeldzaam. Aangestoken door het enthousiasme van natuurbeschermers doen een aantal landbouwers inspanningen om de natuur opnieuw een kans te geven. In Haspengouw is een mooie samenwerking gegroeid met de vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Gors. Die laatsten ontvingen deze week een cheque van 1.000 euro ter ondersteuning van hun werking. Het geld is afkomstig van de verkoop van b.akkerbrood en andere graanproducten onder het ‘KORTWEG NATUUR’-label.

Steeds meer landbouwers vinden dat de band tussen landbouw en natuur niet verloren mag gaan. Ze doen inspanningen om de natuur opnieuw een kans te geven. “Sommigen onder hen noemen zich zelfs al landschapsbouwer in plaats van landbouwer”, vertelt An Digneffe van het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. In de Haspengouwse leemstreek bundelen landbouwers de krachten met de vrijwilligers van de Werkgroep Grauwe Gors.

De consument kan zijn waardering hiervoor uiten door graanproducten te kopen van ‘KORTWEG NATUUR’. Hierdoor kiezen ze voor een korte ketenproduct dat zorgt draagt voor de lokale biodiversiteit. Voor de productie van b.akkerbroden, biomeel, kortweg natuurkoekjes en biojenever wordt lokaal geteeld graan gebruikt. Tien procent van de inkomsten van de verkoop wordt geïnvesteerd in akkernatuur.

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren bracht het project deze week opnieuw onder de aandacht. Op het veld, tussen de ingezaaide percelen met wintervoeder voor de akkervogels, toonde de Werkgroep Grauwe Gors hoe de akkervogels een graantje meepikken van alle inspanningen. Inspanningen die broodnodig zijn want, zo zegt werkgroepvoorzitter Remar Erens, de gorspopulatie vertoont nog steeds een sterk dalende trend. “In de streek Leuven-Gingelom-Jodoigne telden we een 80-tal territoria van grauwe gorzen. Tijdens een akkervogelweekend in Hélécine werden ook vier grauwe kiekendieven en enkele bruine exemplaren gespot die op zoek waren naar een geschikte broedplek.”

De cheque van 1.000 euro die Erens ontving uit handen van Limburgs gedeputeerde Ludwig Vandenhove, Gingeloms landbouwschepen Jan Wicheler, An Digneffe van het Regionaal Landschap en de Hasseltse bakker Jacques Baert zal onder meer gebruikt worden voor het opnieuw organiseren van zo’n akkervogelweekend. Dankzij de vele natuurliefhebbers die daarop afkomen, kunnen er in korte tijd veel waarnemingen gebeuren die een beter beeld geven van de verspreiding van gors en kiekendief. VILT maakte het akkervogelweekend dit voorjaar mee vanop de eerste rij. Het verslag kan je hier nalezen.

Meer info: www.kortwegnatuur.be

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren

Volg VILT ook via