nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

11.09.2018 Opbrengsten uit biolandbouw schommelen meer

Volgens de resultaten van een nieuwe Britse studie is de opbrengst uit biologische landbouw 15 procent minder stabiel dan die uit klassieke landbouw. Maar in de sector zelf gaan velen er prat op dat de biologische landbouwmethoden wel tot meer stabiele opbrengsten leiden. BioForum wijst naar een recent onderzoek in Nederland - dat niet in de Britse studie opgenomen werd. Erik Mathijs, professor aan de KU Leuven, vindt niet dat de studies elkaar tegenspreken. “De Nederlandse laat zien dat stabiele biolandbouw mogelijk is. Maar de Britse studie toont dat er nog een lange weg af te leggen is om die tot de norm te maken.”

Biolandbouw, waar geen gebruik gemaakt wordt van pesticiden en kunstmest, heeft een kleinere negatieve impact op de natuur en het milieu. Maar is de opbrengst van biolandbouw ook gegarandeerd? Kunnen landbouwers die erop overschakelen, ervan uitgaan dat ze ieder jaar een zekere productie zullen hebben? Kunnen we als samenleving met een gerust gemoed overschakelen op bio, zonder ons zorgen te moeten maken over de stabiliteit van de voedselproductie?

Met die vragen gingen Britse wetenschappers aan de slag. De resultaten, gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications, tonen dat de biosector nog wat werk voor de boeg heeft. “Het gaat om een meta-analyse”, klinkt het. “We namen data van 193 studies wereldwijd onder de loep - goed voor net geen 2.900 vergelijkingen tussen de opbrengst uit 'klassieke' en uit biologische landbouw.” Volgens dat onderzoek is de opbrengst uit biologische landbouw 15 procent minder stabiel dan die uit klassieke landbouw. “Er doen zich grotere schommelingen voor in de omvang van de productie. Die kan daardoor als minder betrouwbaar bestempeld worden”.

Erik Mathijs, professor aan de KU Leuven, wijst erop dat het in conventionele landbouwsystemen makkelijker is om op korte termijn in de productie in te grijpen, met pesticiden of kunstmeststoffen. Bovendien leiden die laatste ook tot meer stabiliteit. “Bij organisch compost komt de stikstof trager vrij, en vaak op het verkeerde moment voor het gewas.” Professor Mathijs noemt de resultaten dan ook 'niet zo verrassend'.

Maar in de biologische sector maken velen zich sterk dat de biologische landbouwmethoden wél tot meer stabiele opbrengsten leiden. BioForum wijst naar een recent onderzoek in Nederland - dat niet in de Britse studie opgenomen werd. “Onderzoekers teelden op één perceel volgens de principes van biologische landbouw, en op een ander volgens conventionele landbouwmethodes”, aldus BioForum. “Hoewel de opbrengst van het biologische perceel in het begin lager lag, bleek de productiviteit na 13 jaar op beide percelen even hoog te liggen.”

Volgens de onderzoekers leidde de biologische aanpak bovendien tot meer stabiliteit, omdat de bodem gezonder bleef en er zich minder pieken voordeden in het gehalte voedingsstoffen in de grond. Mathijs zegt dat de studies elkaar niet tegenspreken. “De Nederlandse laat zien dat stabiele biolandbouw mogelijk is. Maar de Britse studie toont dat er nog een lange weg af te leggen is om die tot de norm te maken. Om die uitdaging het hoofd te bieden, zal veel meer onderzoek nodig zijn.”

Bron: De Standaard

Beeld: Biomilk

Volg VILT ook via