nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.07.2018 Open brief vraagt ketenoverleg om faire landbouwprijzen

In een open brief aan de voorzitter van het ketenoverleg vragen Wervel, Boerenforum, Testaankoop en Velt aandacht voor faire landbouwprijzen. “Wij willen tot een meer rechtvaardige situatie komen, ook voor de groep van werkers – de meesten met een zelfstandig statuut – die toch de basis zijn voor onze voedselvoorziening”, klinkt het. “We willen niet alleen dat recht gedaan wordt aan hun inzet, maar ook dat in de werking van de voedselketen als geheel de verbruiker zou betrokken worden.”

Sinds 2009 bestaat er structureel overleg tussen de schakels van de Belgische agrovoedingsketen, het zogenaamde ketenoverleg. Dit overleg kwam er op vrijwillig initiatief van alle schakels uit de keten die de noodzaak onderkenden om problemen onderling, op interprofessioneel niveau, uit te klaren. Het ketenoverleg bestaat uit voorzitters/ondernemers van BEMEFA, voor de producenten van de dierenvoeders, het Agrofront - Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond en Fédération Wallonne de l’Agriculture - voor de landbouwers, Fevia, voor de producenten van levensmiddelen en Comeos, Unizo en UCM voor de handel.

In een open brief aan de voorzitter van het ketenoverleg drukken Wervel, Boerenforum, Testaankoop en Velt hun bezorgdheid uit over faire landbouwprijzen. “Vandaag is de EU-landbouwmarkt feitelijk een deel geworden van de wereldmarkt, met onophoudelijk schommelende of volatiele grondstofprijzen. Dergelijke situatie is zeker geen basis voor een duurzame landbouw- en voedseleconomie”, klinkt het.

Het recente voorstel van de EU-richtlijn tegen oneerlijke handelspraktijken van Landbouwcommissaris Hogan wordt door de vier organisaties geprezen, maar ze merken wel op dat de wetgeving van de Europese Unie niet toelaat dat het ketenoverleg zich ook inlaat met het prijsniveau of met een redelijke verdeling van winstmarges tussen de verschillende partners van de voedselketen.

“Sociaal-economisch overleg tussen bijvoorbeeld melkveehouders of groenteboeren om te onderhandelen over het prijsniveau van een liter melk of over de contractprijs per stuk of per kilogram van hun prei, selder, pastinaak of wortelen is echter niet toegelaten”, betreuren de schrijvers. “Nochtans worden binnen alle EU-lidstaten wel zo’n onderhandelingen gevoerd binnen andere economische sectoren. Denk maar aan onderhandelingen voor het afsluiten van de zogenaamde collectieve arbeidsovereenkomsten, waarin aanpassingen van de lonen en van andere vergoedingen en arbeidsvoorwaarden voor de werknemers zijn opgenomen.”

De ondertekenende organisaties vragen aan de voorzitter van het ketenoverleg om de mogelijkheid om onderhandelingen over prijzen en productiehoeveelheden - tussen boeren en eerste kopers - een plaats te geven binnen het ketenoverleg via het afsluiten van interprofessionele akkoorden en dienen een verzoek in om vertegenwoordigers van verbruikers en van ngo's op te willen nemen in het ketenoverleg.

De volledige brief kan u hier lezen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via