nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

12.11.2018 Openbaar onderzoek naar ruilverkaveling Gooik start

Voor de ruilverkaveling van Gooik, één van de grootste ooit in Vlaanderen, starten twee openbare onderzoeken. Eén gaat over de ruilverkaveling zelf en het ander over de milieueffecten ervan. Alhoewel het ruilen van percelen tussen landbouwers het hoofddoel blijft van de ruilverkaveling, zijn er ook kansen voor natuur en recreatie. Het projectgebied beslaat bijna het hele grondgebied van Gooik, met uitzondering van de delen die al werden betrokken bij de ruilverkaveling van Elingen enkele jaren geleden. In totaal gaat het om een gebied van bijna 2.900 hectare, waarvan tweederde landbouwgrond.

“Het hoofddoel van de ruilverkaveling blijft uiteraard om landbouwgronden te herverdelen zodat de Gooikse landbouwbedrijven zich meer rendabel kunnen organiseren en de kavels beter toegankelijk worden”, legt projectleider Zeger Jespers (Vlaamse Landmaatschappij) uit in Het Nieuwsblad. “Toch gaat deze ruilverkaveling veel verder dan landbouw alleen. Als we dan toch landbouwkavels herschikken, kunnen we meteen ook het wandelnetwerk uitbreiden, veilige fietsverbindingen aanleggen tussen de dorpskernen, het landschap versterken, natuurgebieden ontwikkelingskansen geven, landbouw weghalen van archeologische sites, overstromingsgevaar aanpakken en iets doen voor akkervogels. Kortom, ook natuur en recreatie krijgen kansen door de ruilverkaveling.”

Twee openbare onderzoeken gingen van start over de ruilverkaveling. Het eerste openbaar onderzoek loopt tot 7 december en gaat over de ruilverkaveling zelf en de blokgrens. Het tweede onderzoek loopt nog tot 7 januari en betreft de milieueffecten van de ruilverkaveling. Binnen deze periode kunnen er bezwaren worden ingediend. Bedoeling is dat bevoegd minister Joke Schauvliege tegen mei al dan niet toestemming geeft voor de effectieve realisatie van de ruilverkaveling in Gooik. Pas dan wordt gestart met de eigenlijke ruil van gronden in verschillende fasen.

Meer info: Vlaamse Landmaatschappij 

Bron: Het Nieuwsblad

Volg VILT ook via