nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.02.2018 Openbaar onderzoek ruilverkaveling Molenbeersel start

Van 5 februari tot en met 6 maart 2018 loopt een openbaar onderzoek over de plannen van ruilverkaveling Molenbeersel. De Vlaamse overheid onderzoekt of de inrichting van een ruilverkaveling op deze locatie nuttig zou kunnen zijn. Zoals dat ook bij andere ruilverkavelingen het geval is, moet het project de agrarische structuur verbeteren door landbouwgronden te ruilen en te herverkavelen en veldwegen te verbeteren. 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) laat weten dat het openbaar onderzoek over de plannen van ruilverkaveling Molenbeersel nog tot 6 maart loopt. Tijdens de periode worden enkele zitdagen en een infomarkt georganiseerd. Belanghebbenden kunnen het kavelplan inkijken, met daarop aanduiding van alle kadastrale percelen gelegen in de voorgestelde ruilverkaveling, en ook het ontwerp van het ruilverkavelingsplan zelf, inclusief plan-milieueffectenrapport.

Bedoeling van de ruilverkaveling is de agrarische structuur te verbeteren. “Daarnaast worden ook andere belangrijke maatschappelijke maatregelen genomen binnen een ruilverkavelingsplan, zoals natuur- en landschapsontwikkeling, onroerend erfgoed, integraal waterbeheer, recreatiemogelijkheden, bodemconservering, ...”, zo laat VLM weten. Al deze maatregelen worden gebundeld in een ontwerp van ruilverkavelingsplan dat nog tot 6 maart te consulteren is. In 2019 wordt van minister Joke Schauvliege een beslissing verwacht of de ruilverkaveling "nuttig" is. 

Meer info: ruilverkaveling Molenbeersel

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Google Maps

Volg VILT ook via