nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.02.2019 Opnieuw geen goedkeuring voor brede weersverzekering

Het decreet over de invoering van een weersverzekering in Vlaanderen is opnieuw niet gestemd geraakt in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. De oppositie heeft een tweede lezing aangevraagd, waardoor de behandeling en eventuele stemming van het voorstel over de krokusvakantie wordt getild. “Als je de landbouwers graag ziet, mag je dit gedrocht niet stemmen”, zei Groen-parlementslid Bart Caron. De meerderheidspartijen zijn van mening dat de discussie lang genoeg geduurd heeft en stellen dat er op een bepaald moment knopen moeten doorgehakt worden.

Meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld hebben een voorstel uitgewerkt waarbij de twee bestaande rampenfondsen (het Vlaams Rampenfonds en het Landbouwrampenfonds) worden samengevoegd en vanaf 2020 worden vervangen door een weersverzekering die de landbouwers zelf moeten afsluiten op de private verzekeringsmarkt. Ze zullen daarvoor in de eerste drie jaren een subsidie krijgen die kan oplopen tot 65 procent van de betaalde premie.

Maar het decreet rijdt geen vlot parcours in het parlement. Voor de zoveelste week op rij geraakte de tekst niet gestemd in de bevoegde commissie. Volgens oppositiepartijen sp.a en Groen hangt het decreet technisch-juridisch "met haken en ogen aan elkaar". De meerderheidspartijen wilden via een batterij amendementen tegemoetkomen aan die kritiek, maar sp.a en Groen zijn niet overtuigd. Volgens Bart Caron (Groen) blijkt uit een studie over de weersverzekering dat de verzekeringssector zelf aangeeft dat ze niet helemaal klaar is, dat de premies voor de boeren te hoog kunnen oplopen en dat het nieuwe systeem duurder dreigt te worden voor de overheid dan het systeem dat vandaag bestaat.

"De landbouwers gaan de pineut zijn", aldus Caron. "Als je landbouwers graag ziet, mag je dit gedrocht niet stemmen. Dit is eerste klas broddelwerk. Ik stel voor dat de indieners zich nog eens bezinnen, dat er extra studiewerk wordt gedaan en dat we de oude regeling met twee jaar verlengen.". Maar een programmadecreet om het Landbouwrampenfonds op te heffen, werd eind vorig jaar al goedgekeurd door de Vlaamse regering waardoor er vanaf 1 september geen teeltschade meer vergoed zal worden via dat rampenfonds.

Het Groen-parlementslid vroeg daarom een tweede lezing aan, waardoor het decreet pas na de krokusvakantie (op 13 maart) verder zal behandeld worden. Jan Bertels van oppositiepartij sp.a staat wel achter de filosofie van het decreet, maar hij heeft grote juridische bedenkingen en kanttekeningen bij de tekst van de meerderheid.

Commissievoorzitter Jos De Meyer (CD&V) toonde begrip voor de zorgen van Bart Caron. “De landbouworganisaties hebben een aantal elementen naar voor geschoven waaraan een brede weersverzekering moet voldoen. Het voorstel dat hier voorligt, komt daar grotendeels aan tegemoet”, stelde hij. “We kunnen blijven uitstellen of we kunnen het systeem een kans geven. We beseffen dat dit voorstel misschien niet ideaal is. Maar we moeten nu een eerste stap zetten, evalueren en bijsturen waar nodig.”

Hij kreeg de steun van Open Vld-parlementslid Francesco Vanderjeugd. “Ik was ook verbolgen dat de oude regeling zomaar werd afgeschaft, maar het heeft wel voor druk gezorgd om te kunnen landen met een alternatief. Ik deel de bezorgdheid van Bart Caron, maar op een bepaald moment moeten we wel eens springen. Anders gaan we naar de volgende legislatuur zonder regeling en kan het opnieuw jaren aanslepen vooraleer er een nieuw voorstel komt. En dat komt ook niet ten goede aan de landbouwers.”

Bron: Eigen verslaggeving/Belga

Volg VILT ook via