nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

19.08.2019 Opnieuw twijfel over glyfosaatstudies

Zes van de twaalf wetenschappelijke studies over de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat - die het Europese Voedselagentschap EFSA openbaar maakte - werden niet door een officieel erkend labo uitgevoerd. Dat schrijft de krant De Standaard. “We moeten nu afwachten wat de resultaten zijn van de wetenschappers die deze studies onder de loep hebben genomen”, reageert Europarlementslid Bart Staes (Groen). “Dit alles is belangrijk in het licht van 2022. Dan moet Europa immers opnieuw oordelen of glyfosaat nog verkocht mag worden of niet. De voorbereidingen daarvoor beginnen eind dit jaar al.”

Officieel mag glyfosaat, het belangrijkste bestanddeel van het gewasbeschermingsmiddel Roundup, binnen de Europese Unie nog altijd verkocht worden. In ons land mag het product niet meer verkocht worden aan particulieren, wel nog aan landbouwers. Dat heeft het Europese Voedselagentschap EFSA in 2017 beslist. De beslissing was omstreden binnen het Europees Parlement en binnen de lidstaten, omdat het EFSA stelde dat glyfosaat niet kankerverwekkend was voor de mens. Terwijl de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) oordeelde dat het dat wel was.

Het EFSA nam zijn beslissing op basis van geheime wetenschappelijke studies waarvan de meeste niet publiek toegankelijk waren. Volgens het EFSA moesten de studies geheim blijven om de commerciële belangen van de bedrijven die de studies lieten uitvoeren, zoals Monsanto, te beschermen. Daarop stapten vier parlementsleden van de Europese groenen, onder wie Bart Staes, naar het Europees Hof van Justitie.

“We wilden de wetenschappelijke informatie laten toetsen door andere wetenschappers, en vroegen dus welke experts en laboratoria de studies uitgevoerd hadden”, legt Bart Staes uit. “Om zeker te zijn dat ze niet gelinkt zijn aan de industrie en het product dus als minder schadelijk zouden beoordelen dan het eigenlijk is.” Het Hof gaf de EU-parlementsleden gelijk waardoor het EFSA hen toegang moes geven tot twaalf wetenschappelijke studies over de mogelijk kankerverwekkende eigenschappen van glyfosaat.

Ondertussen zijn verschillende wetenschappers zijn begonnen met het doornemen van die studies, om na te gaan of ze op een behoorlijke manier zijn uitgevoerd. Dé basisvoorwaarde is alvast dat zo'n studie 'GLP-proofed' is: uitgevoerd volgens 'goede laboratoriumpraktijken'. Ze moeten niet alleen op een degelijke wetenschappelijke manier uitgevoerd zijn, maar elke handeling binnen de studie moet bewezen kunnen worden aan de hand van documenten. Uit een eerste onderzoek van de twaalf studies blijkt nu dat zes ervan niet aan die basisvoorwaarden voldoen.

Eén studie werd uitgevoerd in Schotland, twee andere in India in 1996 en 2001. De Oeso heeft hen echter pas in 2011 als betrouwbare partner aanvaard. Drie studies werden gedaan in de VS in de jaren '80 en '90, toen de Europese Unie nog geen akkoord had met de VS rond de controles. Dat studies niet GLP-proofed zijn, betekent nog niet dat de onderzoekers niet onafhankelijk te werk zijn gegaan.

“Wij spreken ons niet uit over de interpretatie van de data”, legt Guido Jacobs, hoofd van het Belgische GLP-monitoraat, uit. “Wij stellen eigenlijk nooit problemen vast bij contractlabs, die werken in opdracht van verschillende opdrachtgevers. Zij kunnen zich geen fouten veroorloven, dat zou hun reputatie schaden. Er zijn meer problemen met bedrijfslabs of labs die gelinkt zijn aan vaste opdrachtgevers.”

Had het EFSA deze zes studies niet moeten uitsluiten bij hun beoordeling over glyfosaat? “Wij stellen alleen vast of er in een lab fraude is gepleegd of niet, en beslissen dan op basis van ons onderzoek of een lab een certificering krijgt”, reageert Guido Jacobs. “Een autoriteit maakt meestal een classificatie van de studies die het binnenkrijgt. De niet-gecertificeerde krijgen dan de laagste score.”

Europarlementslid Bart Staes vindt dat de parlementsleden moeten aandringen bij het EFSA om te weten te komen of het een audit gevraagd heeft voor die zes studies. “We moeten nu afwachten wat de resultaten zijn van de wetenschappers die deze studies onder de loep hebben genomen. In 2022 moet Europa immers opnieuw oordelen of glyfosaat nog verkocht mag worden of niet. De voorbereidingen daarvoor beginnen eind dit jaar al.”

Bron: De Standaard

Beeld: Greenpeace

Volg VILT ook via