nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.01.2019 Opstart van 19 nieuwe volkstuinen krijgt een duwtje

Minister van Omgeving Joke Schauvliege trekt ruim 200.000 euro uit voor 19 nieuwe volkstuinprojecten. Voor de zesde editie van projectoproepen voor volkstuinen werden dit najaar 36 dossiers ingediend en beoordeeld. De helft daarvan krijgt een toelage. De nadruk van deze oproep lag op volkstuinprojecten met bijzondere aandacht voor bijen en biodiversiteit, en de integratie van de voorstellen in een lokale voedselstrategie. De meeste projecten (9) situeren zich in de kustprovincie.

Via het e-plattelandsloket van de Vlaamse Landmaatschappij konden gemeentebesturen en verenigingen vorig jaar subsidies aanvragen voor volkstuinen. Bij de 36 ingediende dossiers waren een aantal heel innovatieve projectideeën. “Ik ben zeer tevreden dat er dit jaar opnieuw 19 nieuwe volkstuinparken ingericht kunnen worden”, aldus minister Schauvliege. “Met nieuwe volkstuinen willen we de sociale cohesie vergroten, ontmoetingsplaatsen tussen verschillende generaties en culturen realiseren en een goede groepsdynamiek creëren.”

De subsidies dekken maximaal 75 procent van de totale kostprijs van het project. Zeven projecten ontvangen het plafondbedrag van 15.000 euro. De overige projecten krijgen een lagere subsidie in overeenstemming met het ingediende dossier. De jury beoordeelde de kwaliteit van de projecten op basis van de beoordelingscriteria. Onder meer naar de aandacht voor een gezonde bodem, de landschappelijke inkleding en de bijdrage aan sociale cohesie werd gekeken.
 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via