nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

02.07.2019 Opvolging allergenenwetgeving vroeg meer tijd van FAVV

De controleurs van het Voedselagentschap (FAVV) hebben in 2018 minder vaak een gunstig rapport kunnen opstellen na hun opdracht. Zo had in 2017 nog 87,5 procent van de 52.398 controlemissies op basis van een checklist een gunstig resultaat, een percentage dat vorig jaar terugviel tot 85,6 procent op 50.809 opdrachten. Volgens Herman Diricks, de gedelegeerd bestuurder van het FAVV, is dat voornamelijk te wijten aan de gewijzigde allergenenwetgeving. Ook voor niet-voorverpakte voedingswaren moet de verkoper informatie geven over de allergeneninhoud. Na drie jaar van sensibiliseren, is het agentschap eind 2017 strenger beginnen controleren op de naleving hiervan.

Consumenten in Europa moeten sinds 2014 toegang hebben tot informatie over allergenen in voedingsmiddelen, verpakt of niet. Dat moet consumenten met voedselallergieën of intoleranties beschermen. Drie jaar lang werkte het FAVV aan de bewustmaking rond die regelgeving, maar sinds eind 2017 controleert ze strenger. “In 2018 hadden we niet het gevoel dat het de goede richting uitging”, zei FAVV-bestuurder Herman Diricks bij de voorstelling van het activiteitenverslag, “maar in 2019 lijken we nu toch een lichte verbetering te zien.”

De resultaten van de checklists die de controleurs gebruiken bij een inspectie tonen inderdaad een relatief zwakke score voor etikettering. Van 2017 op 2018 werd zelfs een daling geregistreerd van 85,1 naar 82,7 procent. Onder meer in bakkerijen en slagerijen is de afwezigheid van allergeneninformatie op niet-voorverpakte voedingswaren één van de meest voorkomende zware non-conformiteiten. Bij staalnames in de diverse sectoren kwamen vorig jaar nooit effectieve problemen met allergenen aan het licht. Op dat vlak steeg de conformiteit van 87,5 naar 100 procent, weliswaar bij een beperkt aantal monsters. Daar tegenover staat een groot aantal productterugroepingen (meer dan 150) en waarschuwingen (rond de 50) specifiek voor allergenen.

Ook tegen de eisen op vlak van infrastructuur, inrichting en hygiëne werd in 2018 vaker gezondigd. Het aantal controlemissies op basis van een checklist dat een gunstige afloop kent, daalde dan ook, van 87,5 naar 85,6 procent. Van de 29.380 controleopdrachten in 2018 waarbij monsters werden genomen, was dan weer 96,5 procent in orde – dat cijfer ligt wel in lijn met de voorgaande jaren. Bij een ongunstig resultaat van een inspectie of monstername worden er maatregelen getroffen, gaande van een waarschuwing tot pv en zelfs sluiting. Na elk minder goed resultaat volgen opvolgingscontroles. Van de hercontroles in 2018 was 79,9 procent gunstig. Een weerkerende vaststelling is dat het Voedselagentschap minder vaak op problemen stuit bij operatoren die over een gevalideerd autocontrolesysteem beschikken.

Tot slot blijkt dat het totale aantal controles is gedaald, van 119.487 in 2016 tot 116.285 in 2017 en 106.143 vorig jaar. Dat is het gevolg van het dalende personeelsbestand, klinkt het. Intussen neemt het aantal personeelsleden wel weer toe. Voor het uitvoeren van zijn opdrachten kan het FAVV rekenen op ongeveer 1.310 medewerkers. De meeste van hen werken in één van de negen lokale controle-eenheden of staan vanuit Brussel in voor de centrale diensten. Vijf interne geacrrediteerde laboratoria beschikken samen over ongeveer 150 personeelsleden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via