nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

17.09.2019 Overheid toont dit weekend zijn landbouwpraktische kant

Komend weekend zijn het Werktuigendagen in Oudenaarde. Waar andere beurzen mooi opgepoetste landbouwmachines statisch tonen, zit de meerwaarde van deze vakbeurs in de demonstraties. Het krioelt er met andere woorden van de tractoren op het tientallen hectare grote beursterrein. Tussen al dat pk-geweld is het voor landbouwers ook uitkijken naar de standen waar ze hun teelttechniek kunnen aanscherpen. Het Departement Landbouw en Visserij en ILVO kondigen alvast aan dat ze het accent op de bodem zullen leggen. Ook kom je er meer te weten over nieuwe teelten als soja en quinoa. VLAM licht toe waarom iedere teelt best start met gecertificeerd uitgangsmateriaal en de Vlaamse Landmaatschappij staat paraat om vragen te beantwoorden, onder meer over de nieuwe vanggewasregeling in het zesde mestactieplan.

Op de Werktuigendagen zijn het tractoren en oogstmachines die met brullende motoren de meeste aandacht opeisen. Voor landbouwers en loonwerkers zijn de demonstraties dankbaar om zich te vergewissen van het presteren van een machine alvorens zelf de grote investering daarin te doen. Professionele bezoekers die daarnaast ook tijd maken voor het bezoeken van de andere beursstanden, zullen ontdekken dat hun teelttechniek niet alleen gebaat is met de nieuwste machines. Soms is zelfs het tegendeel waar omdat landbouwmateriaal alsmaar groter wordt en daar dreigt de bodem de dupe van te worden. Op een verdichte bodem kan je namelijk geen topopbrengsten realiseren.

“Een gezonde bodem voor een gezond bedrijf”, is dan ook het motto op de gezamenlijke stand van het Departement Landbouw en Visserij en het Vlaams landbouwonderzoeksinstituut ILVO. Samen met de Vlaamse Landmaatschappij en promotieorgaan VLAM richten zij zich tot landbouwers met een grote stand inclusief demoveldjes in de Maalderijstraat. “We tonen landbouwers hoe ze hun bodem gezond houden of gezonder krijgen. Naast erosie is bodemverdichting één van de grootste uitdagingen: het samendrukken van de grond, onder andere door het gebruik van zware machines, vaak op natte en kwetsbare bodems”, klinkt het.

Op een perceel met een verdichte bodem blijft de beworteling van het gewas achter, verloopt de nutriëntenopname moeilijker en zal dus ook de gewasopbrengst lager zijn. Verder brengt het een goede waterhuishouding in gevaar. Een verdichte bodem verhindert namelijk een goede afvoer van water in natte periodes en bemoeilijkt het opstijgen van vocht uit de diepere lagen in droge omstandigheden. De Vlaamse overheid wil landbouwers duidelijk maken dat ze er zelf wat aan kunnen doen, bijvoorbeeld door groenbedekkers te telen die de verdichte bodemlaag doorbreken of door de luchtdruk in de tractorbanden beter te regelen.

“We beantwoorden al uw vragen over de verhoogde VLIF-steun van 30 procent voor deze oplossingen en het gratis bodemadvies dat u kunt aanvragen via het bedrijfsadviessysteem KRATOS, raad op maat”, belooft het Departement Landbouw en Visserij. Een gezonde bodem betekent ook erosie voorkomen. Dat blijft een belangrijk aandachtspunt zodat de Werktuigendagen aangegrepen worden om praktische tips te verspreiden. Landbouwers kunnen zich informeren over de verplichte maatregelen voor erosiebestrijding in de randvoorwaarden. Verder wordt op de stand een gezonde bodem gelinkt aan het klimaat via de koolstofopbouw in de grond, en aan een geïntegreerde gewasbescherming die een stap vooruit is met een weerbare bodem.

Aangezien het einde nadert van het (landbouw)rampenfonds zoals we dat kennen, komen landbouwers van het Departement Landbouw en Visserij meer te weten over de brede weersverzekering. Het Vlaams landbouwonderzoeksinstituut ILVO lanceert samen met toeleverancier Arvesta de campagne ‘Ontdek soja en pionier samen met ons, voor landbouw én klimaat’. Daarover lees je later meer op VILT.be. VLAM tekent present om landbouwers te informeren over gecertificeerd pootgoed en zaaizaden want zij hameren als promotieorgaan in opdracht van de zaaizaadsector op het belang van kwalitatief uitgangsmateriaal.

Voor de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn er voortdurend medewerkers aanwezig op de stand die toelichting kunnen geven bij de beheerovereenkomsten en bij de recente veranderingen in het mestbeleid. Hun infopaneel is gewijd aan de nieuwe vanggewasregeling. Algemene vragen daaromtrent of over andere aspecten van het zesde mestactieplan krijgen ter plekke een antwoord. Diep ingaan op specifieke bedrijfssituaties lijkt niet haalbaar op een drukke beurs als de Werktuigendagen. Het antwoord daarop zal VLM later verzorgen. Ook omtrent beheerovereenkomsten zal dit weekend ingezet worden op eerstelijnsadvies, wat eventueel later nog gevolgd kan worden door een bezoek van de bedrijfsplanner. Op het demoveldje toont VLM twee uitgegroeide zadenmengsels die in het kader van projecten ter bescherming van patrijzen en geelgorzen zijn samengesteld.

Praktische info vind je op de website van de Werktuigendagen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via