nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.07.2019 Paardenhandel vaker in beeld bij fraudebestrijders FAVV

Vorig jaar stelde het Voedselagentschap 463 onderzoeken naar fraude in. De nationale opsporingseenheid van het FAVV, die ongeveer 30 medewerkers telt, speurt onder meer naar illegaal gebruik van groeibevorderaars en de import van niet toegelaten gewasbeschermingsmiddelen via de haven van Antwerpen en de luchthaven van Zaventem. Ook controles bij paardenkoersen en paardenhandelaars behoren tot het takenpakket van deze eenheid. Het activiteitenverslag over 2018 maakt melding van een toename van de frauduleuze handel in (sport)paarden die eigenlijk uitgesloten zijn voor de slacht, maar waarvan de paspoorten vervalst worden.

Vanwege de complexiteit van fraudedossiers is de opsporing en repressie van fraude en verboden stoffen (o.a. hormonen) binnen het Voedselagentschap (FAVV) toevertrouwd aan een nationale opsporingseenheid. Inbreuken vergen een gecoördineerde aanpak, waarbij de opsporingseenheid vaak samenwerkt met parket en politie. In 2018 registreerde het FAVV 712 administratieve inbeslagnames. In twee derde van de gevallen werd overgegaan tot het openen van een fraudedossier. Vorig jaar werden 463 onderzoeken ingesteld en 494 fraudedossiers afgesloten.

Het activiteitenverslag van het FAVV maakt gewag van “een ongunstige evolutie” wat fraude betreft. De voedings- en vleessector worden aangewezen als reeds langer gekende fraudegevoelige sectoren. Daar zijn bijgekomen: namaakvoeding, handel in stoffen die niet in de voedselketen thuishoren en frauduleuze handel in levende dieren. Dat laatste slaat vooral op de handel in puppy’s vanuit de voormalige Oostbloklanden. Het FAVV zegt op het gerecht te rekenen om de lucratieve en illegale puppyhandel definitief een halt toe te roepen.

Verder wordt een stijging vastgesteld van de frauduleuze handel in paarden uitgesloten voor de slacht. “Er is een parallelle handel ontstaan in Europa van deze paarden, waarbij de paspoorten worden vervalst, zodat deze paarden uiteindelijk in het slachthuis terechtkomen”, zo staat te lezen. Het Voedselagentschap nuanceert wel meteen dat het vooral om economische fraude gaat. De volksgezondheid is niet direct in gevaar omdat deze dieren aan een keuring na de slacht zijn onderworpen.

De Hormonencel bestaat officieel niet meer – die is in 2018 omgedoopt tot het Pharma and Foodcrime Platform – maar de missie blijft dezelfde wat betreft de illegale handel in hormonen en diergeneesmiddelen. In dat kader zijn vorig jaar een 80-tal stalen genomen op veebedrijven en acht stalen in slachthuizen. De aanleiding is meestal de screening die gebeurt op het niveau van het slachthuis. In de karkassen van 3.816 runderen werd gezocht naar hormonale substanties. Twee analyseresultaten waren niet conform.

In de strijd tegen dopinggebruik in de paardensport maakte het FAVV meer dan tien dossiers over aan het parket en deed de opsporingseenheid acht huiszoekingen. Van de 14 bloedstalen die daarbij genomen werden, bleken er twee niet conform. In totaal zijn vorig jaar 24 pv’s opgesteld voor illegaal geneesmiddelengebruik waaronder paardendoping valt en ook voor inbreuken bij grensoverschrijdend handelsverkeer en bij de registratie van paarden. Zowel paardenhandelaars als staleigenaars werden gecontroleerd.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via