nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

06.07.2017 Parlement beaamt dat je Belgische friet niet blancheert

Op voorstel van Marnic De Meulemeester en drie andere volksvertegenwoordigers keurde het Vlaams Parlement een resolutie goed die er bij Europa op aandringt om het voortbestaan van de artisanale bereiding van verse frieten in ons land te waarborgen. “De Europese Commissie beloofde dit te zullen doen. We houden ze aan hun woord”, zeggen De Meulemeester en zijn collega bij Open Vld Rik Daems. De voorbije weken ontstond er veel ophef over een voorstel van verordening van de Europese Commissie waarin het blancheren van aardappelen, vooraleer ze te frituren, verplicht zou worden.

De intentie om het blancheren van aardappelen te verplichten alvorens ze te frituren, past in een reeks van maatregelen om het gehalte van de potentieel kankerverwekkende stof acrylamide in onze voeding zo laag mogelijk te houden. “In de praktijk is het blancheren van aardappelen in zowat alle lidstaten gebruikelijk”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Marnic De Meulemeester (Open Vld). “In onze eigen rijke culinaire traditie worden frieten daarentegen een eerste maal rauw gefrituurd, om vervolgens een tweede keer te worden afgebakken. Als het voorstel van de Commissie een verplichting wordt, zal dat niet meer mogen.”

Zo een verbod is volgens partijgenoot Rik Daems, voorzitter van de commissie Toerisme in het Vlaams Parlement, niet nodig. “Sinds 2002 hebben de frituristen zelf al heel wat richtlijnen opgesteld inzake bewaring, baktemperaturen, gebruikte rassen en behandelingswijze, die het acrylamidegehalte verminderen. “De frietsector in eigen land wordt aanzien als een schoolvoorbeeld inzake het reduceren van acrylamide.” Volgens Romain Cools, secretaris van de beroepsvereniging van de aardappelverwerkende industrie (Belgapom), is er weinig aan de hand omdat het Commissie-voorstel frituren en restaurants een uitzondering gunt op de verplichting tot voorafgaand blancheren van de aardappelen.

De Meulemeester en Daems vrezen dat als de Commissie toch doorzet met haar plannen de artisanale bereiding van verse friet in ons land niet meer mogelijk is. “In een eerste reactie geeft de Commissie aan dat niet te willen. Dat is alvast een goed signaal”, zeggen beide politici. “Toch willen we onze bezorgdheid extra benadrukken en daarom hebben we een resolutie voorgelegd aan het Vlaamse Parlement.”

De resolutie werd ingediend door De Meulemeester, Renaat Landuyt (sp.a), Jan Van Esbroeck (N-VA) en Ward Kennes (CD&V). Een grote meerderheid binnen het parlement keurde ze op 5 juli goed. De boodschap van het Vlaams Parlement voor de Europese Commissie is duidelijk: leg geen verplichting op inzake het blancheren van aardappelen alvorens frieten te bakken want dat gaat tegen onze culinaire traditie in. Van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts wordt verwacht dat hij hier in Brussel blijft op aandringen.

Overigens benadrukt de resolutie dat de bezorgdheid omtrent acrylamide terecht is. Door het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek wordt acrylamide beschouwd als een waarschijnlijk carcinogene stof. Het wetenschappelijk onderzoek op de mens is evenwel zeer beperkt en levert geen sluitende onderzoeksresultaten op. Daarom beveelt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) verder onderzoek aan en is het aangewezen omzichtig om te springen met producten die de vorming van de stof initiëren. Naast frieten worden ook brood, koffie, granen en beschuiten door de Europese Commissie in het vizier genomen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via