nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.01.2016 Paus Franciscus luistert naar grieven melkveehouders

Of het nu uit christelijk geloof is of vooral uit wanhoop om de eigen situatie, bijzonder is het zeker dat een delegatie melkveehouders op audiëntie gaat bij de paus. Met 140 leden uit verschillende EU-lidstaten woonde de European Milk Board de eucharistieviering  op het Sint-Pietersplein in Rome bij. Daarna hebben bestuursleden van EMB de paus persoonlijk ontmoet. Beide partijen verstonden elkaar heel goed. Paus Franciscus bepleit (sociale) correcties op het heersende economische systeem, wat EMB als muziek in de oren klinkt gelet op de productiedrift die de zuivelmarkt deed ontsporen. Vanuit ons land reisden twee schrijvers met een hart voor landbouw mee met de melkveehouders: Luc Vankrunkelsven en Chris De Stoop. Vankrunkelsven (Wervel) overhandigde de Portugese versie van zijn laatste boek ‘Voeding verknipt’. De Stoop blijft zich na het schrijven van ‘Dit is mijn hof’ de problemen van de boeren aantrekken.

De strijd die de European Milk Board voert voor eerlijke prijzen voor melkveehouders lijkt een werk van lange adem. Er gaat geen jaar voorbij zonder dat de landbouworganisatie zijn leden op de been brengt in Brussel. Herhaaldelijke protesten op de stoep van de Europese instellingen hebben vooralsnog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Integendeel zelfs, door het verdwijnen van de melkquota op 1 april 2015 is de liberalisering van de markt en de onzekerheid over de prijs compleet. “Als beleidsmakers niet willen luisteren, dan moeten we maar de hulp van hogerhand inroepen”, moet de melkveehoudersbond gedacht hebben. Woensdagochtend werd een delegatie van EMB ontvangen op het Vaticaan in Rome.

De European Milk Board laat geen kans onbenut om medestanders te vinden in het streven naar eerlijke prijzen voor de producenten. Door de publicatie van de pauselijke encycliek Laudato Si zien de melkveehouders in paus Franciscus een invloedrijke bondgenoot. De paus houdt iedere woensdag een audiëntie die voor iedereen toegankelijk is. De 140 leden en sympathisanten van EMB waren dan ook niet alleen op het Sint-Pietersplein maar samen met duizenden anderen. Wat het zo bijzonder maakt, is dat de boeren-bestuurders van EMB hun grieven persoonlijk mochten overbrengen aan de paus.

“De paus behoort tot de meest invloedrijke mensen ter wereld en kan mogelijk helpen om mistoestanden op de zuivelmarkt onder de aandacht te brengen", zegt Sieta Van Keimpema, de Nederlandse vicevoorzitter van EMB. “We zien nu bijvoorbeeld dat Nederland in 2015 meer zuivel heeft uitgevoerd dan een jaar eerder, terwijl de exportwaarde is gedaald. Helaas wordt een deel van het zuiveloverschot, dat is ontstaan na de afschaffing van de melkquota, gedumpt in Afrika. Zo concurreren zuivelverwerkers als Danone, Arla en FrieslandCampina melkveehouders in Burkina Faso kapot, door hun zuivelproducten goedkoper op lokale markten aan te bieden. Dat klinkt anders dan het verhaal van de zuivelindustrie dat ze succesvol nieuwe markten hebben aangeboord."

In zijn tweede encycliek veroordeelt de paus de mythe van onbeperkte groei die gebaseerd is op eigenbelang, winstbejag en marktmechanismen zonder sociale correcties. Het verraste de buitenwereld dat de paus zo streng uithaalde naar de neo-liberale kapitalistische en financiële markteconomie. Als dat de regisseurs van het Europese landbouwbeleid niet aan het denken heeft gezet, dan hoopt de European Milk Board dat daar nu verandering in komt. “Een audiëntie van melkveehouders bij de paus kan er voor zorgen dat de Europese leiders merken dat er veel tegenstand is tegen het uiterst liberale beleid van de Europese Commissie”, verduidelijkt Rik De Coninck van de Vlaamse tak van EMB.

De paus steunt ons voor de volle 100 procent”, zegt de Duitstalige Belg Erwin Schöpges, één van de stichters van EMB. Hij kon samen met een Duitse, Nederlandse, Deense en Italiaanse collega enkele minuten met de paus praten over de zorgen van de melkveehouders. Dezelfde delegatie is uitgenodigd voor een tweede audiëntie over zes maanden, die een uur zou duren. "De paus ontmoet veel politieke leiders. Hij heeft invloed en als wij op zijn steun kunnen rekenen, zal dat effect hebben", aldus nog Schöpges.

Melkveehouder Erwin Schöpges is niet de enige landgenoot die naar Rome trok. De Belgische delegatie telde een 15-tal personen, zowel landbouwers als sympathisanten. Raf Verbeke, Rome-ganger van de tweede strekking, bezorgt ons de brief die de paus ontving uit handen van Schöpges. Daarin wordt een lans gebroken voor een ‘landbouw op een menselijke schaal’ die respect opbrengt voor dier en bodem. Volgens EMB is dat niet te rijmen met liberalisering van de markt want zulk beleid dient enkel de multinationals “die zich verrijken op de kap van producent en consument”. De European Milk Board voelt zich gesteund in die zienswijze door de kritische uitlatingen van paus Franciscus over het heersende economische systeem. Hij heeft dit onrechtvaardig genoemd en gepleit voor sociale correcties van de vrijemarkteconomie. Ook EMB is van mening dat vooruitgang niet eng begrepen mag worden als economische vooruitgang waarbij sociale aspecten uitgesloten worden.

Behalve de brief van Schöpges kreeg paus Franciscus nog meer leesvoer toegestopt. Luc Vankrunkelsven van Wervel nam zijn laatste boek ‘Voeding verknipt’ mee naar Rome. Hij overhandigde de Portugese editie van het boek, waarvan de titel letterlijk ‘Soja: schat of schaar?’ betekent. Ook ‘Dit is mijn hof’ staat voortaan in de boekenkast van het Vaticaan. Auteur Chris De Stoop werd door de Flemisch en de European Milk Board uitgenodigd om mee te gaan omdat hij behalve schrijver ook landbouwer in bijberoep is. “Elke gelegenheid is goed om de aandacht te vestigen op boeren in nood”, zegt De Stoop in een telefoongesprek met VILT.

De Stoop schrikt van de lage, niet kostendekkende prijzen voor melk, de betalingsproblemen van melkveehouders maar ook van de besluiteloosheid van beleidsmakers. “Bij gebrek aan politieke beslissingen wenden de wanhopige boeren zich tot de paus”, aldus Chris De Stoop. Zelf is hij bezig met een ‘Ronde van Vlaanderen en Nederland’ om het verhaal van de boeren te vertellen. Vijftig lezingen over 'Dit is mijn hof' doen overal de zalen vollopen. “De problematiek van de boeren schreeuwde om verwoord te worden”, licht de auteur het succes van ‘Dit is mijn hof’ toe. Het boek wordt vertaald en binnenkort ook uitgegeven in Duitsland en niet veel later zelfs in China.

Bron: eigen verslaggeving / Belga

Beeld: European Milk Board

Volg VILT ook via