nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.10.2016 PCS investeert 5,7 mln euro in nieuwe infrastructuur

In aanwezigheid van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege en Oost-Vlaams gedeputeerde voor Landbouw Alexander Vercamer is in het Proefcentrum voor Sierteelt (PCS) in Destelbergen de symbolische eerste steen gelegd van een nieuw kantoorgebouw en een nieuwe onderzoeksserre. Het gaat om een totale investering van 5,7 miljoen euro. “Deze investering is bovenal een investering in de toekomst van onze Vlaamse sierteelt”, zei minister Schauvliege.

In nauw overleg met een telerswerkgroep werden de plannen voor de nieuwbouw uitgewerkt. “Die nauwe link met de telers maakt dat de plannen optimaal aansluiten op de noden uit de praktijk”, stelt Bruno Gobin, directeur van het PCS. Het bestaande kantoorgebouw zal uitgebreid worden met 700 m² en de bestaande onderzoeksinfrastructuur die intussen al 30 jaar oud is, wordt vervangen door een nieuwe onderzoeksserre van 4.770 m². “Demonstratie van nieuwe technieken staat centraal in de plannen, zowel voor het gebouw als voor de serre”, aldus Gobin.

In het kantoorgebouw zullen de meer gekende energiezuinige en ergonomische technieken toegepast worden, zoals automatische lichten, warmtepomp, enz. “We plannen daarenboven een inrichting met veel planten en groen. Vele studies wijzen immers uit dat groen in kantoren een positief effect heeft op de gezondheid van de medewerkers”, zegt de PCS-directeur. Zowel binnen als buiten komt er bijvoorbeeld een groenwand waarmee een groeneffect kan gecreëerd worden op een zeer kleine oppervlakte. “Veel meer kantoor- en overheidsgebouwen zouden zo’n groene wanden moeten hebben, het verhoogt de biodiversiteit in stedelijk gebied”, klinkt het.

De serres zullen innovatieve technologieën tonen die de nood aan kostbare grondstoffen zoals energie en water reduceren en de uitstoot van onder meer CO2 en stikstof minimaliseren. “Belangrijk is dat de proefserres zullen uitgerust worden met technieken die passen binnen de investeringsmogelijkheden op praktijkbedrijven. Daarnaast zullen de serres op zo’n manier ingericht worden dat ze maximaal bestuurbaar zijn, dat vergelijkend onderzoek mogelijk is en dat er zo flexibel mogelijk kan gewerkt worden wanneer er in de toekomst nieuwe innovatieve technieken moeten ingebouwd worden”, vertelt Gobin.

De serre wordt opgebouwd uit 32 compartimenten, van klein, middelgroot tot groot. “In de kleinste compartimenten wil het PCS kennis opbouwen rond innovatieve technieken om ze klaar te maken voor praktijkschaal. In de middelgrote compartimenten wil het praktijkgericht onderzoek op grotere schaal doen, zodat telers de gebruikswaarde kunnen inschatten. En in de grootste compartimenten zal het proefcentrum technieken demonstreren op grote schaal, vergelijkbaar met wat op de bedrijven gebeurt. Daarnaast zullen twee compartimenten ook uitgerust worden om meerlagenteelt te implementeren.

Het kostenplaatje van deze nieuwbouw bedraagt 5,74 miljoen euro. Vlaanderen neemt daarvan 2,79 miljoen euro voor zijn rekening. De provincie Oost-Vlaanderen voorziet bovenop de jaarlijkse toelage van 150.000 euro voor investeringen en 753.000 euro voor de werking, een bedrag van 800.000 euro gespreid over de periode 2012-2017. De provinciale Landbouwkamer komt tussen met 375.000 euro. De rest van het bedrag komt uit de eigen spaarpot van het proefcentrum.

“De Vlaamse sierteelt is een belangrijke sector in Vlaanderen en Oost-Vlaanderen is van oudsher het kerngebied in de Vlaamse sierteelt, met ongeveer de helft van de Vlaamse bedrijven”, motiveert gedeputeerde Vercamer de steun die het PCS ontvangt van de provincie. “De sector realiseert een productiewaarde van meer dan 500 miljoen euro op een oppervlakte van 6.000 hectare. Bovendien is het de meest innovatieve sector in de land- en tuinbouw.” Vercamer, die tevens ook voorzitter van het PCS is, ziet in dit investeringsproject dan ook een belangrijke impuls voor de continue vernieuwing in de sierteeltsector.

Dat beaamt ook minister Schauvliege. “Het voeren van succesvol en innovatief praktijkonderzoek is pas mogelijk als men beschikt over moderne ‘state-of-the-art’ onderzoeksfaciliteiten. Deze investering zal er dus voor zorgen dat het PCS zijn voortrekkersrol kan blijven spelen, zowel op het vlak van innoverend praktijkonderzoek als op het vlak van voorlichting”, klinkt het. De minister is er dan ook van overtuigd dat de bescheiden eerste steen die wordt gelegd, zal leiden tot grote innovaties in het bedrijfsleven. “De 2,8 miljoen euro die Vlaanderen bijdraagt aan dit project, is dan ook een investering in de toekomst van onze Vlaamse sierteelt.”

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via