nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

08.11.2018 Peer lanceert digitaal meldpunt voor everzwijnen

De Limburgse stad Peer heeft een digitaal meldpunt voor everzwijnen gelanceerd. “We weten dat de everzwijnen in Limburg steeds vaker toeslaan”, zegt schepen voor landbouw Raf Nelis. “En daarom heeft de stad Peer een meldpunt op de gemeentelijke website geïnstalleerd, waar je kan melden dat je een everzwijn gezien hebt of dat je schade geleden hebt.” Peer is de enige Limburgse gemeente met een dergelijk meldpunt en gaat samenwerken met de Wildbeheereenheid De Korhaan om de populatie van everzwijnen onder controle te houden.

Hoewel everzwijnen een verrijking voor de biodiversiteit zijn, kunnen de dieren ook zorgen voor omgeploegde weides, vraatschade, aanrijdingen en de overdracht van wildziektes naar varkens. De stad Peer werkt daarom samen met de Wildbeheereenheid De Korhaan om de populatie van everzwijnen onder controle te houden. Aangezien er een uitgestrekt gebied moet worden gemonitord, is een digitaal meldpunt in het leven geroepen. Zo kan er snel actie worden ondernomen om schade te voorkomen en te bestrijden.

"Bij ons weten is Peer de enige Limburgse gemeente met een digitaal meldpunt voor everzwijnen”, zegt burgemeester Steven Matheï (CD&V). "Door de melding op onze website wordt de stad Peer ingelicht", vult schepen voor Landbouw Raf Nelis aan. "Maar ook meteen de Wildbeheereenheid De Korhaan, dat is de plaatselijke jachtvereniging. Zij kunnen dan snel overgaan tot actie en hierdoor verloopt alles veel efficiënter."

In de toekomst wil de stad Peer samenwerken met de omliggende gemeenten en wildbeheereenheden. "Jagers mogen enkel in hun eigen jachtgebied jagen", gaat Raf Nelis verder. "Als alle samenwerkende gemeenten een gelijkaardig meldpunt hebben, kan de melding onmiddellijk naar alle gemeenten en wildbeheereenheden gaan. Als een everzwijn dan de gemeentegrenzen oversteekt, zijn de jagers van die gemeente al op de hoogte en kunnen ze kort op de bal spelen."

Heb je in Peer een everzwijn gespot of schade vastgesteld? Dan kan je dat melden via www.peer.be/everzwijnen.

Bron: Belga / VRT

Volg VILT ook via