nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

07.10.2015 Percelen nitraatresidubepaling enkel via Mestbankloket

Landbouwers die op hun percelen het nitraatresidu moeten laten bepalen, zullen daarvan voor het eerst via het Mestbankloket op de hoogte worden gesteld in plaats van per brief. Dat laat de Mestbank weten. Elk jaar moet er in de periode van 1 oktober tot en met 15 november op verschillende percelen een nitraatresidubepaling gebeuren. De percelen waarop deze verplichting rust worden aangeduid door de Mestbank. Het niet nemen van verplichte stalen kan leiden tot een boete, bijkomende maatregelen in 2016 en de aanduiding als focusbedrijf.

Elk jaar selecteert de Mestbank bij een aantal landbouwers een perceel waarvan het nitraatresidu gecontroleerd wordt. Die zogenaamde controlestalen worden genomen door een erkend laboratorium in opdracht en op kosten van de Mestbank. Dit jaar zullen er bij ruim 5.800 landbouwers controlestalen genomen worden. De betrokken landbouwers kunnen op het Mestbankloket het geselecteerde perceel en alle verdere informatie terugvinden. Het door de Mestbank aangeduide labo zal de landbouwer ook een brief sturen met de dag waarop de bemonstering plaatsheeft zodat zij, indien gewenst, kunnen aanwezig zijn.

Landbouwers die een tegenstaal willen laten nemen door een laboratorium van hun eigen keuze op het geselecteerde controleperceel kunnen dat doen van 1 oktober tot en met 15 november. “De uiterste datum voor die tegenstalen is vanaf dit jaar dus ook 15 november in plaats van tot 22 november”, legt de Mestbank uit. Voor de evaluatie wordt rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen.

Sommige landbouwers zijn ook verplicht om op eigen kosten het nitraatresidu te laten bepalen op de door de Mestbank aangeduide percelen. Die verplichte staalname kan het gevolg zijn van een derogatieaanvraag, een aanvraag voor een vrijstelling als focusbedrijf of een opgelegd maatregelenpakket in 2015 als gevolg van een nitraatoverschrijding of het niet toepassen van maatregelen in 2014. Afhankelijk van de situatie moet het nitraatresidu bepaald worden op één perceel (perceelsevaluatie) of op meerdere percelen (bedrijfsevaluatie).

De aangeduide percelen moeten bemonsterd worden tussen 1 oktober en 15 november. Een perceel mag verschillende keren bemonsterd worden. Bij een perceelsevaluatie wordt rekening gehouden met het laagste analyseresultaat van alle geldige bemonsteringen. Bij een bedrijfsevaluatie worden alle geldige bemonsteringen van een perceel in rekening gebracht. Dit jaar zullen bijna 5.400 landbouwers omwille van één van bovenstaande redenen het nitraatresidu moeten laten bepalen op één of meerdere aangeduide percelen.

De Mestbank raadt de landbouwers aan om het Mestbankloket te raadplegen om te bekijken of er op hun percelen een nitraatresidu moet bepaald worden. “Zeker landbouwers die een verplichte nitraatresidubepaling moeten laten uitvoeren, moeten het Mestbankloket tijdig consulteren om te weten om welke percelen het gaat zodat ze een laboratorium kunnen aanstellen voor het nemen van de stalen”, klinkt het. “Op het Mestbankloket vinden ze een gepersonaliseerd aanvraagformulier, met alle informatie over de geselecteerde percelen, om aan het laboratorium van hun keuze te bezorgen.”

Landbouwers die problemen ondervinden om de geselecteerde percelen op het Mestbankloket te raadplegen, kunnen contact opnemen met de Mestbank in hun regio. Als het niet lukt of onmogelijk is om het Mestbankloket te raadplegen, zoekt de Mestbank samen met de landbouwer naar een oplossing om hem de informatie over de geselecteerde percelen op een andere manier te bezorgen. Landbouwers die de verplichte staalname niet naleven, kunnen een boete, bijkomende maatregelen in 2016 of een aanduiding als focusbedrijf krijgen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via