nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.05.2019 Perensector verenigt zich in actiegroep

De perensector verenigt zich in een actiegroep om zo de crisis in de sector aan te kaarten bij de overheid. Door overproductie worden peren vandaag immers verkocht aan absolute dumpingprijzen. De Actiegroep Fruittelers vraagt een rooipremie en een vaste perenprijs. “Dat nieuwe prijssysteem kan een aanvulling zijn op het bestaande prijssysteem, dat bepaald wordt door de klok van de veiling”, reageert Dirk Coucke, gedelegeerd bestuurder van DLV, een onafhankelijk adviesbedrijf in de agrarische sector. “In een markt met bederfelijke producten is een klokprijs misschien niet meer toereikend.”

Ruim 150 fruittelers daagden vorige week op voor een infovergadering over het oprichten van een actiegroep. Die wil vooral met één krachtige stem spreken. Mede-initiatiefnemer Nico Rosmeulen opende het woord en verwoordde de behoefte naar een groepering die in de eerste plaats de fruittelers verenigt en een stem geeft in het debat met alle andere actoren in de sector. “We willen nadenken over hoe we de huidige prijsmalaise kunnen oplossen en dergelijke crisissen in de toekomst kunnen vermijden. Maar we hopen ook een gedragen gesprekspartner te zijn voor de overheid.”

Op de vergadering in Tongeren werden volgens Het Belang van Limburg en branchemedium AGF.nl twee concrete voorstellen geformuleerd. Zo wil de actiegroep dat perentelers een rooipremie krijgen van de overheid om het overaanbod acuut weg te werken. Anderzijds wil men ook een prijssysteem met vaste prijzen invoeren voor het komende seizoen. Dit mogelijk nieuw prijssysteem werd voorgesteld door Dirk Coucke, gedelegeerd bestuurder en marktspecialist van DLV.

“Dit extra prijssysteem is aanvullend op het bestaande prijssysteem van de klok”, legt Dirk Coucke uit. “In een markt met versproducten is een prijssysteem dat alleen drijft op spotprijzen, zoals de klokprijs, misschien niet meer toereikend. De onderhandelingspositie van de producent versterkt indien er kan geboden worden op prijzen in de toekomst, dus een vaste prijs voor een gans seizoen, zodat de teler zich op voorhand voor een gedeelte van zijn productie kan indekken. Op basis van transparante marktinformatie kan een dergelijk systeem worden opgezet en kan de klok ook in dat systeem perfect haar belangrijke rol blijven vervullen als prijsindex en als handelsprijs van het moment.”

In het nieuwe systeem zou reeds beschikbare, maar ook nieuw te vergaren marktinformatie, gepubliceerd worden zodat de fruittelers een beter zicht krijgen op de vraag en het aanbod op elk moment. Op die manier kan ondoordachte groei vermeden worden en kunnen telers gerichte acties ondernemen met meer kennis van zaken. “Zo kunnen we werken aan een moderner marktsysteem in de fruitsector die steunt op twee pijlers : de spotmarkt met de huidige klok als referentie en de voorwaartse markt die meer vooruit denkt en onderhandeling mogelijk maakt op basis van transparante marktinformatie”, besluit Dirk Coucke. De actiegroep roept de veilingen en handel op om dringend mee na te denken over dergelijke nieuwe prijsmechanismen en het opzetten van een systeem van transparante marktinformatie.

Want de fruittelers hebben het moeilijk. De boycot van Rusland, die begon in 2014, weegt zwaar en een alternatief voor die afzetmarkt is nog steeds niet gevonden. Bovendien heeft de hete zomer van vorig jaar de peren geen deugd gedaan. “Ze zijn kleiner dan normaal”, zegt Karel Paesmans, zaakvoerder van Fruitsnacks en fruitteler. “Maar ook de houdbaarheid van de peren is een stuk kleiner dan anders. Deze peren zijn voor directe consumptie en verwerking prima in orde. Maar om het hele handelsproces nog mee te maken, daarvoor komen ze niet in aanmerking.” De teler heeft eigenlijk maar één keuze: de oogst vernietigen.

“Meestal wordt dit fruit vernietigd of verwerkt in veevoeder en in biogasinstallaties”, vertelt Karel Paesmans aan De Standaard. “Hiervan ben ik helemaal geen voorstander. Daarom wil ik de peren gewoon weggeven aan de consument.” Hij heeft 50.000 kilo staan. Die wil hij zondag weggeven. “Ik wil duidelijk maken dat op deze manier de fruitsector geen toekomst in Haspengouw meer heeft. Door de Europese sancties en de zware subsidies aan Oost-Europese fruittelers is er een overproductie ontstaan. Is het de bedoeling van Europa dat de West-Europese fruitteelt verdwijnt?”

Bron: Het Belang van Limburg / De Standaard / AGF.nl

Volg VILT ook via