nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.04.2017 Pessimisme Vlaamse varkensboer valt de buitenwereld op

De kranten en radio berichten over de enquête van de Vlaamse overheid bij varkenshouders en ze leggen sterk de nadruk op de problemen in de sector. Ruim een kwart van de ondervraagden zegt uitdrukkelijk te willen stoppen met het varkensbedrijf, maar dat niet te kunnen vanwege de schulden bij de bank en de voederleverancier. Ook de gedane investeringen, de lage restwaarde van het bedrijf en het gebrek aan toekomstperspectief worden als redenen genoemd. Persagentschap Belga polste bij landbouwminister Joke Schauvliege of een warme sanering een oplossing kan zijn. De blijvers help je daarmee niet vooruit zodat de minister verkiest om bedrijven in moeilijkheden te laten begeleiden door de vzw Boeren op een Kruispunt.

Veel varkensboeren hebben zware schulden maar hun bedrijf verkopen en in loondienst gaan werken van de nieuwe eigenaar, brengt niet genoeg op om die te vereffenen. Dat schrijven De Standaard en Gazet van Antwerpen op basis van de enquête van het Departement Landbouw en Visserij bij circa 1.200 varkenshouders. Eén op drie varkensboeren ziet de toekomst van het eigen bedrijf somber in en over de sector in het algemeen laten ze zich nog iets pessimistischer uit. Alleen de grote varkensbedrijven denken nog aan uitbreiden. Binnen de vijf jaar ziet 16 procent van de respondenten zich stoppen met de varkenstak en 10 procent overweegt een volledige bedrijfsstopzetting.

Omgerekend naar ruim drie procent stopzettingen per jaar ligt dat aantal niet hoger dan het ‘normale’ aantal landbouwers dat het ieder jaar voor bekeken houdt. De kranten hebben echter meer aandacht voor de 28 procent die zegt te willen stoppen met het varkensbedrijf, maar dat niet kan. Een te hoge schuldenlast wordt als voornaamste reden gegeven. Het onverkoopbaar zijn van het bedrijf en de aanwezigheid van niet afbetaalde stallen maken een stopzetting financieel nog moeilijker. Bovendien zijn varkenshouders er niet gerust in dat ze op oudere leeftijd nog een job buitenshuis zullen vinden.

Persagentschap Belga klopte met de resultaten aan bij landbouwminister Joke Schauvliege die de studie bestelde. Tegenover de problemen die varkenshouders zelf signaleren, plaatst Belga de vaststelling dat ongeveer de helft van hen vindt dat onrendabele bedrijven de sector moeten verlaten en een daling van de varkensstapel in Vlaanderen nodig is. Minister Schauvliege vindt het geen goed idee om bedrijfsstopzettingen met belastinggeld te financieren. Tegen zo’n warme sanering argumenteert ze: “Dat zal niet helpen om de prijzen voor de blijvers te verhogen, want het marktaandeel zal snel worden ingenomen door anderen.”

Ook een beperking van de productie in Vlaanderen is volgens Schauvliege niet zinvol, omwille van de eengemaakte Europese markt met vrij verkeer van goederen. “De ruimte op de varkensmarkt zou dus snel ingevuld worden door een productiestijging in het buitenland.” De minister wijst er op dat Vlaamse vlees tot de wereldtop behoort wat onder meer kwaliteit en voedselveiligheid betreft. We hebben er dus belang bij het marktaandeel te behouden.

Varkensboeren in nood worden geholpen door de vzw Boeren op een Kruispunt, een organisatie die landbouwers juridisch, economisch, psychologisch en sociaal ondersteunt. “Het is niet omdat boeren een betalingsachterstand hebben dat ze sowieso moeten stoppen. Alles hangt af van de grootte van die achterstand”, besluit Schauvliege.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via