nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

04.09.2017 Philips krijgt garanties rond tijdelijk karakter natuur

Op de Philipssite in Turnhout wordt braakliggende bedrijfsgrond tijdelijk omgevormd tot natuurgebied. Een primeur voor Vlaanderen, schrijft Gazet van Antwerpen. De directie van Philips kreeg de garantie dat de natuur mag worden verwijderd als er straks weer nood is aan nieuwe bedrijfsgrond. Ook vanuit de landbouwsector is er al langer vraag naar een flexibeler statuut voor ‘boerennatuur’ zoals hagen, houtkanten en poelen. De omzendbrief van minister Schauvliege zit nog in zijn finale fase zodat de publicatie ervan moet uitwijzen of ook het agrarisch natuurbeheer er profijt van kan hebben. Mogelijk blijft het toepassingsgebied beperkt tot gebieden met een harde bestemming zoals industrie of wonen.

De verlichtingsfabriek van Philips in Turnhout werd de voorbije jaren sterk afgeslankt. Daardoor liggen stukken van het bijna 20 hectare grote bedrijventerrein er vandaag verlaten bij. In afwachting van hernieuwde industriële activiteit krijgt de natuur er nu de kans om zich te ontwikkelen. Een bedrijfstuin ligt er meestal strak bij door veelvuldig maaien, maar de lampenfabrikant mikt op herstel van de historische vegetatie uit de Kempen: droge, heischrale graslanden barstensvol klein leven, kort gehouden door schapen.

In ruil kreeg de directie van Philips de garantie dat de natuur mag worden verwijderd als er straks weer nood is aan nieuwe bedrijfsgrond, want de stukjes grasland zijn en blijven bedrijfsterrein. De krant schrijft dat die garantie komt van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). “Aan de wetgeving verandert niets”, verduidelijkt ANB-woordvoerder Marie-Laure Vanwanseele op vraag van VILT. “Wel legt het kabinet van minister Joke Schauvliege de laatste hand aan een omzendbrief die één en ander verduidelijkt, en zekerheid geeft over het tijdelijk karakter van natuur. Kort samengevat doen we een nulmeting en als er op die plek geen Europees waardevolle natuur voorkomt, dan geven we de garantie dat wat er aan natuur gecreëerd wordt ook weer mag worden weggenomen in gebieden met een harde bestemming.”

Volgens Inge Bruynooghe, plant manager bij Philips Lighting, haalde de Turnhoutse directie de mosterd bij de High Tech Campus in Eindhoven, een modern bedrijvencentrum dat oorspronkelijk ook door Philips werd opgezet. “Daar werd een deel van het terrein op landschappelijk en ecologisch verantwoorde wijze heringericht, met aandacht voor typisch Kempense plant- en diersoorten.” De verlichtingsspecialist laat de aanleg en het groenbeheer over aan gespecialiseerde natuurbeheerders. “Dat scheelt in onderhoud”, zegt Bruynooghe. “Ook ten opzichte van vroeger, want bedrijfsgroen wordt doorgaans veelvuldig gemaaid en behandeld met pesticiden.”

De graslanden op de Philipssite zullen tweemaal per jaar met schapen worden begraasd. “De schapen brengen in hun vacht zaden van inheemse planten mee”, zegt Peter Claus van studiebureau Corridor, dat Philips begeleidde bij de vergunningsaanvraag. “En die planten lokken weer inheemse dieren en insecten.” De grasmachine en het spuittoestel kunnen aan de kant blijven nu het bedrijf juridisch de garantie heeft voor de tijdelijkheid van de natuur die er zich ontwikkelt. Zo verdwijnt een pervers effect van de natuurwetgeving: bedrijven zijn er als de dood voor dat zeldzame soorten zich vestigen op hun terrein en de toekomstige exploitatie in de weg staan.

In Vlaanderen ligt er zo'n 17.000 hectare industrie- en bedrijvengebied braak. Natuurpunt, de grootste private natuurbeheerder van Vlaanderen, beheert 22.000 hectare 'echte' natuur. Daarom concludeert Gazet van Antwerpen dat tijdelijke natuur een mooie aanvulling kan worden op het bestaande natuurbeleid.

Bron: eigen verslaggeving

Beeld: Dirk Van Troy

Volg VILT ook via