nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

15.02.2018 Phytofar sensibiliseert boer over correcte bespuitingen

Met een informatiecampagne wil Phytofar land- en tuinbouwers helpen om zich correct voor te bereiden op het nieuwe spuitseizoen. “Voor landbouwers is het niet altijd evident om de geldende regels rond een correcte bespuiting te kennen. Bovendien ligt het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen maatschappelijk steeds moeilijker. Daarom heeft Phytofar zes handige checklists opgesteld die landbouwers toelaten om volledig in regel te zijn en vervuiling maximaal uit te sluiten”, zegt Jan Vermaelen van de stuurgroep Duurzaam gebruik van Phytofar.

Phytofar, de Belgische vereniging van de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, is er zich al langer bewust van dat gewasbeschermingsmiddelen steeds meer onder vuur komen te liggen. “Een correct gebruik waarbij vervuiling zo veel mogelijk wordt vermeden, is belangrijk voor de maatschappelijke aanvaarding van het gebruik ervan. We zien immers steeds meer producten uit het gamma verdwijnen”, weet Vermaelen. Ook voor de boer is een correct gebruik belangrijk, want bij onoordeelkundig gebruik kan hij zijn premies verliezen.

De sensibiliseringscampagne kreeg de naam ‘Correct spuiten, problemen uitsluiten!’ en is opgebouwd uit zes checklists. Zij omvatten tal van punten die landbouwers moeten volgen voor, tijdens en na een bespuiting: Heb ik een geldige fytolicentie?, Is mijn toestel uitgerust met driftreducerende doppen?, Gebruik ik de juiste hoeveelheid product voor het perceel dat ik ga behandelen?, Vul ik mijn spuittoestel op een onverharde plaats?, Werkt het verplichte antidrupsysteem?, Heb ik mijn spuittoestel in een overdekte stal of loods gestald?, enz. “We laten vanaf nu week per week een checklist los op de landbouwers. Op die manier zijn ze tegen de start van het spuitseizoen volledig in orde”, zegt Veerle Van Damme van Phytofar.

De eerste checklist kreeg de titel ‘Ik ben klaar voor de start van het nieuwe seizoen’. Daarin wordt onder meer gefocust op het belang van de Fyteauscan, een online tool die Phytofar vorig jaar lanceerde om de knelpunten voor puntvervuiling op het erf beter te kunnen detecteren. “Deze scan heeft ons geleerd dat bijvoorbeeld het vullen en reinigen van het spuittoestel nog vaak problemen oplevert. Gebeurt dit in de buurt van een verhard oppervlak dat in verbinding staat met een beek of riolering, dan krijg je automatisch een overschrijding van de opgelegde ecologische kwaliteitsnormen in het oppervlaktewater”, stelt Phytofar.

De tweede checklist wijst op het belang van het naleven van de voorschriften die op het etiket van het gewasbeschermingsmiddel staan. Onder de noemer ‘Ik lees het etiket’ wordt onder meer gewezen op het belang om bufferzones na te leven, gebruiksdosissen goed te controleren en in overleg te gaan met fytoadviseurs. De komende weken worden nog vier checklists op de landbouwers los gelaten.

Om de campagne meer visibiliteit en herkenbaarheid te geven, maakt Phytofar gebruik van de ‘FYTO-vrouw’. “Voor een betere waterkwaliteit kennen de landbouwers de MAP-man al. Wij willen dat onze FYTO-vrouw de landbouwers kan helpen streven naar een correcter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Eigenlijk is onze boodschap heel concreet: Volg de regels in de checklists en je bent in orde”, stelt Vermaelen. 

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via