nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

21.02.2018 "Plannen Hogan zullen consumentenprijzen verhogen"

In april presenteert Eurocommissaris Phil Hogan zijn beleidsvoorstellen omtrent oneerlijke handelspraktijken die voor meer evenwicht in de voedingsketen moeten zorgen en dus voor betere prijzen voor de boer. Daarbij zou onder meer het trage betalingsgedrag en de eenzijdige aanpassing van leveringscontracten aangepakt moeten worden. De supermarkten laten bij monde van sectororganisatie Comeos alvast weten een koele minnaar te zijn van de plannen van Hogan. Ook Boerenbond is niet helemaal overtuigd.

Eurocommissaris Phil Hogan broedt op een reeks initiatieven die moet leiden tot een betere bescherming voor landbouwers en boeren tegen oneerlijke handelspraktijken. Met zijn voorstel wil Hogan ervoor zorgen dat boeren betere condities kunnen bedingen bij hun afnemers. Hij wil onder meer het trage betalingsgedrag en de eenzijdige aanpassing van leveringscontracten aanpakken. Hoe die maatregelen er moeten uitzien zal Hogan in april uitleggen in het Europees Parlement.

Met de claim dat de supermarkten te veel macht hebben in de prijszetting van landbouwproducten zijn alvast de supermarkten het niet eens. In een brief aan Hogan en verschillende Europese parlementsleden hekelen supermarktconcerns uit Nederland, Duitsland en Oostenrijk de plannen van de Eurocommissaris. "Beschuldigingen over onjuiste handelspraktijken zijn anekdotisch van aard en missen feitelijke bewijzen", zo klinkt het. "Foodretailers hebben slechts in zeer beperkte mate contractuele relaties met boeren."

Ze waarschuwen dat Hogans plannen slechts tot hogere administratieve lasten voor bedrijven leiden "die uiteindelijk op het bord van de consument terechtkomen". "De prijs die landbouwers krijgen en wat de consument uiteindelijk moet betalen is onderhevig aan heel wat extra kosten die tussen het parcours van boer naar klant bestaan", aldus Dominique Michel van Comeos. "Transport, verwerking, verpakking, personeelskosten. Dat heeft een prijs."

Phil Hogan vertrekt van verkeerde premissen, zegt Michel. "Hij neemt de slechte toestanden in andere landen als voorbeeld voor alle lidstaten", zo klinkt het. "Maar dat klopt niet. Integendeel, want in eigen land bijvoorbeeld hebben wij een goed werkend systeem. In het zogeheten ketenoverleg zetelen de drie partijen: boeren, producenten en handelaars. Dat verloopt goed. Maar als er straks een Europese uniforme wetgeving komt, zullen wij verplicht zijn om deze te volgen. En ik durf te stellen dat we dan slechter af zijn dan vandaag."

Michel wordt daarin gevolgd door Boerenbond. "We hebben met het ketenoverleg een goed overlegsysteem", aldus Pieter Verhelst. "Als dat door een wetgevend initiatief opgeschort zou worden, dan vrees ik dat we een stap achteruit zetten. Of dit wetgevend initiatief van Europa er nu komt of niet, als we op lange termijn nog een landbouw willen hebben, dan zullen we tot een betere prijszetting moeten komen. Iemand zal die prijs moeten betalen, zijn het niet de afnemers of de consument, dan zal het ten koste gaan van het milieu of de dieren."

Frankrijk wacht alvast niet op de voorstellen van Hogan om de puntjes op te i te zetten. Zo belegde Frans landbouwminister Stéphane Travert een vergadering met de retail en de voedingsindustrie om iedereen te herinneren aan de spelregels inzake goede praktijken in de voedingsketen. Travert liet nadien weten dat hij er niet voor zou terugdeinzen om de bedrijven die zondigen tegen de gemaakte afspraken bij naam te noemen. "De publieke economische orde zal gerespecteerd worden in Frankrijk", aldus Travert.

Bron: De Morgen / Pleinchamp.com

Beeld: Jan Prinsen

Volg VILT ook via