nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.03.2019 Plannen voor glastuinbouwzone Melsele worden opgeborgen

Tijdens de voorstelling van haar nieuwe beleidsplan heeft de provincie Oost-Vlaanderen bekendgemaakt dat het project rond de glastuinbouwzone in Melsele stopgezet wordt. De clustering van zo’n 60 hectare aan glazen serres stootte op veel protest. “Er is hier geen draagvlak voor bij de lokale bevolking en het gemeentebestuur van Beveren. We gebruiken de vrijgekomen financiële middelen voor duurzame (energie-)investeringen op bedrijventerreinen, zodat we de opgebouwde glastuinbouwclusterexpertise maximaal kunnen benutten”, citeert gedeputeerde Riet Gillis (Groen) uit het beleidsplan 2019-2024.

Een grote glastuinbouwzone in Melsele staat niet langer op het verlanglijstje van de provincie Oost-Vlaanderen. De glastuinbouwzone zou zo'n 60 hectare beslaan en dat was niet naar de zin van omwonenden en plaatselijke landbouwers die grond zouden moeten afstaan, en zelfs niet naar de zin van het gemeentebestuur. De plannen lagen al zo'n tien jaar op tafel bij de provincie. Tweemaal trok een actiecomité van buurtbewoners en landbouwers naar de Raad van State. Een eerste versie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd in 2013 geschorst. De procedure tegen het aangepaste PRUP loopt nog. De voormalige gedeputeerden Alexander Vercamer en Geert Versnick hebben de plannen altijd verdedigd conform het driesporenbeleid (zie onder) dat Vlaanderen inzake glastuinbouw voert.

In zijn nieuwe samenstelling (N-VA, CD&V en Groen) heeft het provinciebestuur de plannen definitief van tafel geveegd, meldt de krant Het Nieuwsblad. Het gemeentebestuur van Beveren reageert verheugd op de koersverandering. “Sinds begin van de vorige legislatuur heeft de gemeente Beveren zich stellig verzet tegen deze glastuinbouwzone. Dit project zou de leefomgeving van de omwonenden ernstig verstoren. Bovendien zien wij hierin geen toegevoegde waarde voor Beveren”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Boudewijn Vlegels (N-VA).

Ook burgemeester Marc Van de Vijver (CD&V), die tevens landbouw onder zijn bevoegdheden heeft, reageert opgelucht. “Het is positief dat de deputatie de gemeente volgt”, zegt hij. “Ook onder de landbouwers was er geen interesse meer voor het project, hoewel dat ooit anders was. Nu is iedereen tevreden, hoe leuk is dat?” De afgelopen jaren kocht de gemeente Beveren heel wat gronden in het gebied om de realisatie van het serrecomplex zo nodig zelf tegen te houden.

Andermaal blijkt het moeilijk om in Vlaanderen ruimte te vinden voor glastuinbouw. Nochtans wordt er een driesporenbeleid gepredikt waarbij om te beginnen bestaande en goed gelegen glastuinbouwbedrijven ontwikkelingskansen blijven krijgen. Voor de toekomst wordt ook ingezet op macrozones die zich lenen voor nieuwe vestigingen en clusterzones die voorbehouden worden aan glastuinbouwbedrijven. Daar kunnen ze zich dicht bij elkaar vestigen, wat schaalvoordelen en samenwerking kan opleveren. De eerste glastuinbouwzone die verscheen in Vlaanderen is Stokstorm, op Oost-Vlaams grondgebied. Met de invulling van een tweede glastuinbouwzone is men nu volop bezig in Roeselare (West-Vlaanderen). De REO Veiling is de drijvende kracht achter de ontwikkeling van deze 30 hectare grote cluster. Tuinders zullen er restwarmte kunnen afnemen van de MIROM verbrandingsoven.

Bron: Het Nieuwsblad / eigen verslaggeving

Beeld: provincie Oost-Vlaanderen

Volg VILT ook via