nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

25.07.2019 Plantenwetenschap vraagt EU om oplossing voor CRISPR

Precies een jaar geleden nam het Europees Hof van Justitie een streng standpunt in over genoombewerking. CRISPR, een erg snelle en precieze veredelingstechniek, valt daardoor onder de wetgeving inzake genetische modificatie. De Europese wetenschappelijke gemeenschap, die 124 onderzoeksinstituten voor planten in heel Europa vertegenwoordigt, dringt er nu bij beleidsmakers op aan hun oordeel te heroverwegen. “In het voorbije jaar heeft onderzoek het potentieel van genoombewerking enkel benadrukt”, verklaart het Vlaams Instituut voor Biotechnologie. “Als resultaat hiervan kiezen meer en meer landen voor een rationeel legislatief kader dat het weloverwogen gebruik van genoombewerkingstechnieken toestaat. Europa kan niet achterblijven.”

De Europese landbouw kan aanzienlijke bijdragen leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zogeheten ‘precision breeding’ methoden, waaronder genoombewerking met CRISPR, houden de belofte in zich dat zij de landbouw kunnen helpen om deze doelen sneller en efficiënter te bereiken. Sinds het arrest van het Europees Hof van Justitie, exact een jaar geleden, worden nieuwe genbewerkingstechnieken zoals CRISPR gezien als genetische modificatie waarop strenge wetgeving van toepassing is.

Technieken zoals transgenese, waarbij vreemd genetisch materiaal wordt ingebracht in het DNA van een organisme, worden standaard tot genetische modificatie gerekend. Andere technieken zoals mutagenese, waarbij de genen van een organisme worden aangepast met behulp van bijvoorbeeld straling, zijn vrijgesteld van de Europese regels inzake ggo’s. Zij ontsnappen aan de strenge risicobeoordeling en voorzorgsmaatregelen. Voor nieuwe mutagenese-technieken waren tot dusver geen duidelijke regels. Tot het Europees Hof besloot dat alleen de mutagenese-technieken die al voor 2001 in gebruik zijn en hun veiligheid reeds bewezen hebben, zijn vrijgesteld.

Een jaar na die uitspraak hopen plantenwetenschappers nog steeds dat Europa tot andere inzichten komt. Anders wordt het volgens hen veel moeilijker om uitdagingen zoals de stijgende wereldbevolking, de verminderende biodiversiteit en de toenemende temperatuur het hoofd te bieden. Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) is één van de ondertekenaars van een open brief verstuurd namens de Europese wetenschappelijke gemeenschap. Daarin wordt aan de EU-instellingen gevraagd om wetgevend het initiatief te nemen. Meer dan een “bescheiden herziening van de Europese wetgeving” is naar verluidt niet nodig. “Dit zal Europese wetenschappers, veredelaars en landbouwers toestaan om genoombewerking op te nemen in hun verzameling technieken om toekomstige uitdagingen aan te pakken.”

Gezien de actualiteit wordt droogte als een voorbeeld gegeven van zo’n uitdaging. Plantenveredeling kan op dat vlak een groot verschil maken door de ontwikkeling van meer droogtetolerante variëteiten. Van moderne veredelingstechnieken zoals CRISPR verwachten wetenschappers ook dat ze het pesticidengebruik kunnen verkleinen. De open brief geeft schimmelaantasting in tarwe als voorbeeld. Door een bepaald type genen, die in de natuur ook voorkomen, via genbewerking te introduceren in tarwe worden de planten resistent tegen meeldauw. Dat is alvast één bladschimmel minder waar landbouwers voor moeten spuiten.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via