nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

29.06.2017 Plots toch witte rook over Europese bioverordening

Na drie jaar onderhandelen, waarbij de kloof tussen de Europese Commissie en de biosector eerder leek te groeien dan te verkleinen, laat diezelfde Commissie nu weten dat de onderhandelaars van de Europese Raad en het Europese Parlement een akkoord hebben bereikt over een update van de EU-regels voor biolandbouw. “We zijn verheugd met dit akkoord en geloven dat deze nieuwe verordening tegemoetkomt aan de noden van deze dynamische en snel groeiende sector”, aldus Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan.

Begin juni nog leek een akkoord over een update van de Europese bioverordening verder weg dan ooit. De lidstaten konden zich niet vinden in een compromistekst waardoor huidig EU-voorzitter Malta geen mandaat kreeg om onderhandelingen op te starten met Commissie en Parlement. Dat er nu plots wel een akkoord is, komt daarom een beetje uit de lucht gevallen. “We zijn verheugd met het succesvol beëindigen van de onderhandelingen en het akkoord over de Bioverordening en we geloven dat dit nieuwe, wetgevende kader de grote dynamiek en verwachtingen van deze snel groeiende sector kan inlossen”, aldus Europees Landbouwcommissaris Phil Hogan.

“Na meer dan drie jaar onderhandelen zal de overeenkomst de obstakels voor een duurzame ontwikkeling van de biosector uit de weg ruimen”, aldus Hogan. “Daarbij zullen we zorgen voor een eerlijke concurrentie en willen we de controlemechanismen en het vertrouwen van de consument versterken. Deze overeenkomst gaat nu naar het Europees Parlement en de Europese Raad, wat het mogelijk maakt om deze nieuwe wetgeving zo snel mogelijk in werking te laten treden.” Concreet wordt het compromis op 10 juli ter stemming voorgelegd aan de Europese landbouwministers en op 17 juli aan het Europees Parlement.

De Nederlandse biokoepel Bionext pikte alvast de belangrijkste verbeteringen uit het compromis. Zo komt er geen afkeuringsgrens voor residuen, met een toestemming voor landen die wel een afkeuringsgrens hanteren hiermee door te gaan zonder dat dit de markttoegang uit landen zonder afkeuringsgrens mag verstoren. Daarnaast komt er een verdere verfijning van de regels voor de database van biozaadgoed en komt er een flexibilisering van het gebruik van niet-biologische landbouwgrondstoffen in verwerkte producten in geval van tekorten. Er komt tenslotte ook geen aanpassing van de definitie van de huisvesting voor biologische leghennen.

Bron: eigen verslaggeving

Volg VILT ook via