nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

13.04.2018 Pluimvee mag in Nederland na vier maanden weer buiten

Nederlandse boeren hoeven hun pluimvee niet langer binnen te houden. Minister van Landbouw Carola Schouten trekt de landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee met ingang van vrijdag in. Het gevaar van vogelgriep is zo klein geworden dat de maatregelen niet meer nodig zijn. Ook de verplichting voor bijvoorbeeld kinderboerderijen om hun pluimvee af te schermen wordt opgeheven. Pluimveehouders blijven wel een hygiëneprotocol hanteren als iemand de stal of het erf betreedt.

De kans op besmetting met het virus, dat werd overgebracht door wilde watervogels, is volgens de experts die Schouten raadpleegde "duidelijk afgenomen". Ook in andere Europese landen lijkt de uitbraak over zijn hoogtepunt heen. De laatste meldingen van besmette wilde vogels komen uit Slowakije en Denemarken. In Bulgarije werd een eendenbedrijf besmet op 4 april, maar het aantal besmettingen is overal sterk afgenomen.

Dat is volgens deskundigen te danken aan het ingetreden voorjaar. De wilde vogels die de ziekte onder de leden hebben, trekken naar koudere streken. Bovendien warmt het water op, en dat heeft het virus niet graag. Professor Arjan Stegeman, die de expertgroep voorzit, waarschuwt wel "dat het komend najaar zomaar weer raak kan zijn". Uitbraken door wilde watervogels dreigen volgens hem regel te worden. De Nederlandse pluimveesector zal daarmee "moeten leren leven".

Omdat het virus nog circuleert in Noordwest-Europa dienen bedrijven strenge hygiënevoorschriften op te leggen aan bezoekers. Andere landelijk geldende maatregelen worden opgeheven. De vogelgriepmaatregelen zijn vier maanden van kracht geweest om te voorkomen dat de ziekte zich zou verspreiden. Ze kwamen er na een uitbraak in december in Biddinghuizen in Flevoland. Nadien stak het virus ook in het Groningse Oldekerk en het Overijsselse Kamperveen de kop op. Pluimvee in delen van Oost- en Zuid-Nederland mocht eind maart alweer naar buiten, omdat zich daar minder watervogels ophouden.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Volg VILT ook via