nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

03.05.2019 Pluimveesector ongerust over laagpathogene vogelgriep

Het laagpathogene vogelgriepvirus van het type H3N1 is ondertussen al opgedoken op 16 Belgische pluimveebedrijven en er zijn nog twee bedrijven waarvan vermoed wordt dat ze besmet zijn, maar dat is nog niet bevestigd. Aangezien het om een laagpathogene en dus milde vorm van vogelgriep gaat, moeten er geen maatregelen getroffen worden. “Toch maken we ons ongerust over de huidige situatie gezien de omvang en de mate van verspreiding van het virus”, zegt De Landsbond. Samen met Boerenbond roept het pluimveehouders op om de bioveiligheidsmaatregelen op het bedrijf te verscherpen.

Het eerste geval van besmetting van een pluimveebedrijf met het H3N1-virus deed zich voor begin april. Later werden nog besmettingen vastgesteld op bedrijven die in de grenszone tussen Oost- en West-Vlaanderen gelegen zijn. Ondertussen zijn ook al gevallen buiten deze provinciegrenzen ontdekt. Op zo’n maand tijd zijn intussen al 16 bedrijven besmet. Het gaat telkens om het laagpathogeen virus H3N1, maar toch is de uitval op de getroffen bedrijven hoog. Daarom wordt er nagegaan of er geen zogeheten co-infectie in het spel is die de klinische problemen versterkt, maar daarover is nog geen duidelijkheid.

Omdat het de laagpathogene H3-variant van het vogelgriepvirus betreft, moeten er wettelijk geen maatregelen worden getroffen. De wetgeving schrijft enkel voor dat er maatregelen moeten worden genomen bij uitbraken van hoogpathogene vogelgriep of bij de laagpathogene H5- en H7-stammen. Omdat de uitval hoog is en er bij leghennen een duidelijke productiedaling optreedt, roepen zowel Boerenbond als De Landsbond pluimveehouders op om de hoogste bioveiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Zo wordt afgeraden om personen die niet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering toegang te geven tot de stallen. Voor alle externe voertuigen die op het bedrijf komen, bijvoorbeeld van de voederleverancier of van Rendac, wordt aangeraden om de wielen en wielkassen te ontsmetten.

De organisaties zijn momenteel in nauw overleg met het Voedselagentschap om te bekijken of er mogelijk een co-infectie in het spel is die de hoge uitval bij de kippen kan verklaren. Ook wordt er bekeken hoe het virus zich, ondanks de strenge bioveiligheidsmaatregelen, zo snel kan verspreiden.

Bron: Pluimvee Actueel/Pluimveeweb

Beeld: VRT

Volg VILT ook via