nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

22.11.2018 Politiek akkoord brexit rept geen woord over visserij

Europese en Britse onderhandelaars hebben een akkoord bereikt over een politieke verklaring over de toekomstige relaties tussen de Europese Unie en Groot-Brittannië na de Brexit. Het gaat nog om een ontwerp, dat normaal dit weekend definitief bekrachtigd wordt. Dat betekent echter niet dat alle obstakels uit de weg geruimd zijn. Zo is er nog geen akkoord over de status van de visserij en van Gibraltar. “Dit is een bijkomende stap richting een geordende en handelsvriendelijke brexit”, reageert Vlaams minister-president Geert Bourgeois voorzichtig positief op de ontwerptekst.

De ontwerpverklaring waarover een akkoord is bereikt, moet de relaties van de Europese Unie en Groot-Brittannië regelen na de brexit en de overgangsperiode die momenteel verstrijkt op 31 december 2020. Het gaat om een 26 pagina's tellend document dat niet bindend is, maar wel de krijtlijnen vastlegt voor een "ambitieus, breed, diepgaand en flexibel partnerschap" op domeinen als handel, regelgevende samenwerking en veiligheid.

Die tekst moet wel nog definitief bekrachtigd worden op een bijzondere top van de Europese staatshoofden en regeringsleiders die zondag doorgaat. Ook het Europees Parlement moet instemmen met dat akkoord. Vervolgens kunnen de lidstaten het met een gekwalificeerde meerderheid goedkeuren. Van een vetorecht is zondag dus strikt genomen geen sprake, maar wanneer een lidstaat weigert om goed te keuren zou dit politiek gezien bijzonder problematisch kunnen zijn.

Hoewel er wordt gesproken over een akkoord, zijn er toch een aantal zaken die nog verder uitgeklaard moeten worden. "Ik kan bevestigen dat de kwestie van Gibraltar, net als visserij, vragen zijn die nog opgelost moeten worden", zo verklaarde de woordvoerder van Juncker. Zo eist Spanje sterkere garanties dat het land het laatste woord behoudt in alle toekomstige onderhandelingen die gevolgen kunnen hebben voor het statuut van Gibraltar. Gibraltar is een Brits overzees gebied in het zuiden van Spanje, dat eveneens soevereiniteit claimt over het gebied. In de politieke verklaring wordt er echter met geen woord over Gibraltar gerept.

Daarnaast zijn er nog de bekommernissen van Frankrijk, Spanje, Nederland en ons land over de toegang van hun vissers tot de Britse wateren. In de verklaring staat enkel dat de Europese Unie en Groot-Brittannië hun best gaan doen om tegen juli 2020 een akkoord te bereiken dat de toegang tot wateren en vangstquota moet regelen na de overgangsperiode. “Een oplossing voor deze twee dossiers is niet onmogelijk. Er bestaan ideeën, de contacten zijn lopende", zei de woordvoerder van Juncker. Volgens hem is het aan de lidstaten om voort te werken en een goedkeuring van het akkoord te bereiken tegen zondag.

De Britse premier Theresa May noemt het ontwerpakkoord "het juiste akkoord voor het Verenigd Koninkrijk". "Het komt tegemoet aan de keuze in het referendum", verklaarde ze aan de pers voor de ingang van haar ambtswoning aan Downing Street 10. "Dit geeft ons terug controle over onze grenzen, ons geld en onze wetten, terwijl het onze jobs beschermt, onze veiligheid beschermt, en de integriteit van het Verenigd Koninkrijk beschermt", maakte de premier zich sterk. May trekt later deze middag, rond 16 uur Belgische tijd, nog naar het Britse parlement om meer tekst en uitleg te geven bij de verklaring.

Vlaams minister-president Geert Bourgeois reageert "voorzichtig positief" op de ontwerptekst. "Het is een bijkomende stap richting een geordende en handelsvriendelijke brexit", meent hij. "Bovenop het handelsgedeelte komt er verregaande regelgevende en douanesamenwerking met maatregelen om een 'level playing field' te verzekeren", maakt hij zich sterk. "Daarbovenop is er de wil tot een brede samenwerking inzake onder andere onderzoek en ontwikkeling, jeugd, cultuur en onderwijs, maritiem transport en veiligheid en defensie."

Bron: Belga

Volg VILT ook via