nieuwsbrief

Inschrijven op de gratis nieuwsbrief

  
  

27.11.2018 Politiek akkoord over nieuwe meststoffenverordening

De Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie bereikten een akkoord over een nieuwe meststoffenverordening. Dit zal een versoepeling betekenen voor de handel in organische meststoffen en afvalstromen die een tweede leven krijgen als meststof. De verordening stimuleert de hernieuwbare productie van meststoffen op basis van organisch afval, dierlijke mest en andere reststromen. Beleidsmakers willen boeren ook aanmoedigen in het gebruik van bodemverbeteraars en biostimulantia. Van die laatste wist de Europese wetgever tot dusver niet of het vis (biologisch bestrijdingsmiddel) dan wel vlees (meststof) is. Biostimulantia versterken natuurlijke processen en maken planten beter bestand tegen bijvoorbeeld droogte of ziekten.

Bijna de helft van alle meststoffen op de Europese markt vallen niet onder de bestaande meststoffenverordening uit 2003. In feite heeft die alleen maar betrekking op kunstmest. Bladvoeding en biostimulantia, bodemverbeteraars, organische en gerecycleerde meststoffen vallen er niet onder. Al die producten zijn onderworpen aan nationale of – in het geval van België – regionale wetgeving. Door het politiek akkoord op EU-niveau omtrent een nieuwe meststoffenverordening wordt het mogelijk om organische en gerecycleerde meststoffen zonder grote administratieve obstakels te verkopen aan andere Europese landen.

Slechts vijf procent van al het organisch afval wordt momenteel gerecycleerd tot een meststof. Volgens de schattingen van het Europees Parlement zal door de toename in het gebruik van organisch afval ongeveer 30 procent van alle kunstmest vervangen kunnen worden. De Europese Commissie verwacht dat van de 6 miljoen ton fosfaaterts die momenteel elk jaar geïmporteerd wordt op termijn twee miljoen ton zelf geproduceerd zou kunnen worden. Daarvoor dient er ingezet te worden op fosfaatrecuperatie uit bijvoorbeeld afvalwater, dierlijke mest en diermeel.

Binnen het kader van de nieuwe verordening is ook een akkoord bereikt over de toegestane hoeveelheid cadmium (en andere zware metalen) in fosfaatmeststoffen. De limiet voor cadmium in kunstmest wordt vastgesteld op maximaal 60 milligram per kilo. Naar verluidt is dat een realistische drempelwaarde die de import van fosfaat niet nodeloos hard zal dwarsbomen. Hierover is naarstig naar een politiek compromis gezocht, getuige het label voor meststoffen met weinig (minder dan 20 milligram per kilo) cadmium. De cadmiumnorm zal over zeven jaar aan evaluatie onderworpen worden.

Melkveehouder en Europarlementariër Jan Huitema (ALDE-fractiegenoot van Hilde Vautmans, nvdr.) reageert verheugd: "Met de nieuwe wet wordt de mestkringloop beter gesloten. Hierdoor gaan waardevolle nutriënten niet verloren, besparen we energie, is de CO2-uitstoot lager en zijn we minder afhankelijk van derde landen." Volgens Huitema is de wetgeving een concrete stap in de richting van het sluiten van de kringlopen. "Daarbij verlagen we de kostprijs voor de boer. Een prachtige win-winsituatie dus. Als één van de onderhandelaars ben ik trots dat het ons gelukt is om een akkoord te bereiken."

Bron: Boerenbusiness / eigen verslaggeving

Beeld: Eurochem

Volg VILT ook via